Styret

Styret NAMF 2019 :

Arnstein Finset (president): arnstein.finset@medisin.uio.no

Svein Bergvik (kasserer): svein.bergvik@uit.no

Vigdis Sveinsdottir (web-ansvarlig): visv@norceresearch.no

Sekretærfunksjonen dekkes av styret i fellesskap.

 

√ėvrige styremedlemmer:

Arne Holte

Egil Fors

Silje Endresen Reme (varamedlem)

Sigmund Gismervik (varamedlem)