Medlemsskap

Medlemskap

Enhver som er faglig opptatt av forskning, utvikling og integrering av psykososial, atferdsmessig, helsepsykologisk og biomedisinsk kunnskap som er relevant for helse og sykdom, og/eller praktisk anvendelse av denne kunnskapen i forebygging, helsefremming, etiologi, diagnose, behandling eller rehabilitering kan være medlem. Foreningen er ikke en bruker- eller støtteforening. Studenter med tilsvarende interesse, kan være tilknyttede studentmedlemmer i organisasjonen.

Kontingent: 100 kr per år (mulighet for å betale for flere år av gangen). Medlemskap opphører ved aktiv utmeldelse eller manglende innbetaling av kontingent over 2 år. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Generalforsamlingen avholdes fortrinnsvis i perioden april-juni, og kan holdes digitalt. 

Vil du bli medlem av foreningen betaler du kontingent kr 100,- via nettbank til konto 1506 42 64343, Norsk Adferdsmedisinsk forening. Du kan også betale via Vipps 620073 (pga gebyr blir det kr 102,-). Deretter sender du e-post med navn og adresse til svein.bergvik@uit.no. Merk e-posten med emne “Nytt medlem”.