Lenker

Nedenfor har vi samlet en oversikt over noen relevante ressurser for atferdsmedisinsk forskning og praksis. Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til flere nyttige ressurser. 

 

Foreninger, forskningsgrupper, nettverk m.m.

Dansk selskab for psykosocial medicin

Den norske legeforening

European Pain Federation (EFIC)

Forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering, NORCE

Forskningsgruppen Helsepsykologi, UiT

Forskningsgruppen Smertemedisin, UiO

International Brain Research Organization

International Commission on Occupational Health (ICOH)

International Society of Behavioral Medicine (ISBM)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering – arbeidoghelse.no

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse – rop.no

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha)

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL)

Norsk forening for smertemedisin (NFSM)

Norsk fysioterapeutforbund

Norsk psykologforening

Scandinavian Physiological Society

Sosiaalilääketieteen yhdistys (Socialmedicinska föreningen rf)

Society for Neuroscience

Society of Biological Psychiatry

Svensk beteendemedecin

 

Bøker

Gjengangerne. Stress, smerter og søvn (2017), av Hans-Petter Jacobsen og Henrik Børsting Jacobsen

Smertepsykologi (2017), av Egil A. Fors og Tore C. Stiles

 

Finansieringskilder

Forskningsrådet

NAV Forskning og utvikling

Stiftelsen DAM