Hilsen fra ICBM 2018, Santiago

Da var ICBM over for denne gang, og det meldes at det har vært en veldig flott konferanse i Santiago, Chile.

Vinnerne av NAMFs reisestipend, Mariela Lara-Cabrera og Ingunn Mundal, presenterte sin poster “The effects of an educational programme added to mental health treatment to improve patient activation and attendance. A randomized controlled trial”. Børge Sivertsen holdt også presentasjonen “The link between academic outcomes, bullying, and sleep problems in adolescence”. Abstracts fra presentasjonene er tilgjengelige her: https://issuu.com/zentidos/docs/2018_icbm_abstracts?e=5521120/65718258

Nedenfor følger noen bilder fra konferansen!

  

Ingunn og Mariela, sammen med president for NAMF, Egil Fors.

Vinnere av reisestipend fra NAMF

Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF) har besluttet å tildele reisestipend for kongressdeltagelse ved ICBM 2018 i Santiago, Chile i 14-17. november til phd Mariela Lara-Cabrera og phd Ingunn Mundal fra henholdsvis Trondheim og Kristiansund som deler prisen på kr 15000.

Mariela (til venstre) har forskning som hovedstilling ved St. Olavs Hospital HF, Trondheim, avlagt doktorgrad ved NTNU i januar 2017. Ingunn (til høyre) har phd fra NTNU i 2014 og er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde med forskning som hovedstilling. De skal presentere sitt prosjekt “The effects of an educational programme added to mental health to improve patient activation and attendance” (abst. nr. 782), hvor Mariela Lara-Cabrera er førsteforfatter og Ingunn Mundal er sisteforfatter.

NAMF gratulerer og ønsker god tur!

Link til konferansen: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/about/congress-overview

 

Reisestipend og “early bird” registrering til ICBM2018

NAMF minner om utlysning av reisestipend med søknadsfrist 15.august.

Søknadsfristen er satt til denne datoen for at alle skal ha mulighet til å motta godkjennelse av abstract til presentasjon fra ICBM før fristen går ut. Mer informasjon om reisestipendet finner du her: https://namf.w.uib.no/2018/01/31/utlysning-av-reisestipend/

Du kan gjerne sende inn søknad allerede nå, og deretter ettersende eventuell godkjennelse av abstraktet.

“Early bird” registering til ICBM (frist 10.august):

Frist for tidlig registreringsavgift til ICBM er imidlertid satt til den 10.august, deretter øker prisen: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/registration/registration-fees

Alle som planlegger å reise på konferansen uavhengig av om de mottar reisestipend eller ikke, oppfordres derfor til å registrere seg før denne datoen.

 

Utlysning av reisestipend

****NB: Søknadsfrist forlenget til 15.august****

I forbindelse med ICBM2018 i Santiago, lyser NAMF ut et reisestipend til konferansen på inntil kr 15000,- til yngre forsker som er medlem av NAMF. Alder har ikke betydning, men søker må:

  • være medlem av NAMF
  • være aktiv forsker eller stipendiat (forskning som hovedstilling)
  • ikke ha PhD som er eldre enn 5 år
  • ha godkjent abstract til ICBM

Søkere bes ta kontakt med Egil Fors på e-post Egil.a.Fors@ntnu.no innen 15.august 2018. Ved søknaden må det legges ved abstract som er godkjent til presentasjon på ICBM2018 (godkjennelsen kan evt. ettersendes).

Utlysningen gjelder alle typer presentasjoner: Symposium, workshops, muntlig, poster, eller rapid communication poster.

 

Informasjon om konferansen: http://www.icbm2018.cl/

Informasjon om innmelding i NAMF: https://namf.w.uib.no/medlemskap/

 

Styrets beretning for 2017

Fra generalforsamlingen 28.april 2017:

Egil Fors fortsetter som president fram mot Generalforsamlingen vår 2018. Etter det ser vi en god mulighet for en revitalisering av styret. Nye kandidater ønskes velkommen. Vigdis Sveinsdottir tar over som styremedlem og web-ansvarlig etter Tormod Bøe allerede høst 2017.

Noen aktiviteter som kan nevnes:

Ólöf Birna Kristjánsdottir deltok i et symposium og rundebordskonferanse på ISRII i Berlin i oktober med tema “Internett og kroniske smerter”. Egil var også involvert i dette som hadde deltakere fra de andre nordiske medlemslandene samt Nederland  og Tyskland.

Det planlegges en artikkel om nordisk allmennmedisin som en internasjonal publikasjon i samarbeid med Sverige, Danmark og Finland. Det er samtidig også tenkt å skrive mindre nasjonale artikler.

Vigdis Sveinsdottir har tatt over arbeidet med web-sidene og har laget en side for NAMF på Facebook.

Regnskap og kontingent:

Innestående var kr 35661 på GF2017. Det ble vedtatt at kontingenten fortsatt skal være kr 100. Da kan vi betale $3 pr medlem til den internasjonale foreningen (ISBM) + 20 $ i ekspedisjonsgebyr, også de som ikke betaler for seg. Overskuddet er tenkt å gå til et reisestipend for en yngre forsker til f.eks. Chile 2018, men detaljene for dette er ikke spikret.

Internasjonalt/ISBM/ICBM:

Frank J. Penedo, USA er nå president for den internasjonale organisasjonen, mens Urs Nater overtar etter ICBM kongressen i Santiago, Chile som er 14-17. november 2018, se link: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/ Det er flere som har tenkt seg dit! Link til de andre medlemslandene: https://www.isbm.info/isbm-members/governing-council/

 

Styret takker også i år Mette Norvalls. Hun holder orden på regnskap, kontingent og medlemsmasse i NAMF med en stø hånd og gjør en strålende innsats! Ved spørsmål om medlemskap kan dere gjerne ta kontakt med henne (Mette.Norvalls@uni.no)

 

Beste hilsener,

Styret

Styrets beretning for 2015

Styrets beretning for 2015 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 30.4.2015: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme. Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF.

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2014 ble godkjent.  Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

På bok pr 12/4   kr 30.018,-

Antall medlemmer           71

Ikke betalt 2015               11

Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere bra. Vi betaler USD $ 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.

Aktivitet:  I henhold til forrige Generalforsamling  i 2015 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 4 år. Fra vår side har det vært liten aktivitet.  Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se  http://www.dspm.dk/  http://www.socialmedicine.fi/

ISBM/ICBM: Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Ungarn, er fungerende president (adrienne@med.semmelweis-univ.hu). President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu) overtar etter ICBM kongressen i Melbourne, Australia i desember 2016, se link: http://www.icbm2016.com/

Se for øvrig link til ISBM: ISBM.info. Der ligger mange nyttige opplysninger og linker samt Newsletter på pdf fra noen år tilbake.

Planer videre: Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM har konferanse i Luleå, Sverige, 16-18 juni 2016: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM). Skal noen dit? NB! EAPM har forlenget deadline for påmelding av posterabstracts til 1. mai. Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout. Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret

Styrets beretning for 2014 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 25.3.2014: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger gikk ut av styret i 2014, og GF vedtok at størrelsen på styret nå er passende stor. Holger ble utnevnt til æresmedlem (for andre gang!) Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2013 ble godkjent. Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

Regnskapsstatus per 20.4.2015:             28.628,00

Medlemmer pr. dags dato: 85. Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. 5 medlemmer har ikke betalt siden 2012. Skal disse ut av listen? Vi betaler USD 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.  

Aktivitet: I henhold til forrige Generalforsamling 25.03.2014 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 2 år. Vi hadde en del kontakt på ICBM kongressen i Groningen (august 2014), men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se http://www.dspm.dk/ http://www.socialmedicine.fi/

 

ISBM/ICBM: Den 13. “International Congress of Behavioral Medicine” (ICBM), 20-23. august 2014 var i Groningen, Nederland. Tema for konferansen var “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi var ganske mange fra NAMF som deltok, spesielt fra Stavern (!). Som vanlig var det veldig nyttig og hyggelig.

Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Hungary (adrienne@med.semmelweis-univ.hu) overtok som ISBM president ved ICBM -konferansen i Groningen for perioden 2014-2016. President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu).

I 2016 skal ICBM konferansen være i Melbourne, Australia: http://www.icbm2016.com/

Link til ISBM: ISBM.info

Her ligger mange nyttige opplysninger og linker. Der ligger det også Newsletter på pdf fra noen år tilbake. Det siste fra november 2014: http://www.isbm.info/files/2014/ISBM_Newsletter_2014_Nov.pdf

Vi minner om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Planer videre:

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfanget. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) in Luleå, Sweden, 16-18 June 2016.

Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout,

Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret

 

 

Generalforsamling 2015

Kjære alle NAMF-medlemmer!

Det er igjen tid for årets store begivenhet: Generalforsamlingen i Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF).

Generalforsamlingen vil avholdes 30.april, som vanlig i cyberspace fra 09.00 til 15.00 . Merk tidspunktet og sett av tid.

Vi kommer tilbake med nærmere info, inkludert årsberetningen

Ps hvis noen har fått denne mailen ved en feil, beklager vi det. Vi holder på å oppdatere medlemslisten vår, men har også kopi til noen interessenter.

Altså: 30.04.2015

Mvh Egil

President, NAMF

NAMF Årsberetning 2013

 

Styrets beretning for 2013 NAMF

NAMF har i 2012 opprettholdt sin moderate aktivitetslinje. Vi minner medlemmene om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Medlemstall: Antall medlemmer per dags dato er 86 (10 som ikke har betalt?).

Regnskap På konto pr. 31.12.2013: NOK 21662,-

Kontingent ble økt til kr 100, – sist, og innbetalingene går ganske greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til den internasjonale foreningen som økte til 3 dollar per medlem fra 2011.

Styret: Siste år har styret bestått av: Egil Fors (president), Torill H. Tveito (visepresident), Holger Ursin (kasserer), Tormod Bøe (web-ansvarlig). Forøvrig: Camilla Ihlebæk, Arnstein Finset, Arne Holte, Aslaug Mikkelsen og Marit Sørensen og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger ønsker å trekke seg. Vi vil benytte anledningen til å si tusen takk for innsatsen! Takk for at dere har vært med så lenge! Vi har vurdert å hente inn nye i styret, men tenker faktisk at størrelsen på styret egentlig er stort nok selv om disse 3 slutter. Hva synes Generalforsamlingen? Men, vi trenger altså ny kasserer, og vi må velge en ny etter Holger på Generalforsamlingen. Styret vil også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Aktivitet: Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har nå bestått i ett år. Vi har litt kontakt på Skype, men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.sehttp://www.dspm.dk/http://www.socialmedicine.fi/

Nettverket planla opprinnelig å møtes på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim i august (se under), men i og med at konferansen kommer så tett opp til ICBM i Groningen, tar vi heller nettverksmøtet der. Påmeldingenen til den nordiske folkehelsekonferansen er åpen, hvis du kunne tenke deg dit:

NORDISK FOLKEHELSEKONFERANSE I TRONDHEIM 26-29 august 2014SAMFUNNSUTVIKLING FOR HELSE OG TRIVSEL I NORDEN – Nordic societies for health and well-being http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php

Dagene før konferansen, 25.-27. august, finner Health Promotion Research – An International Forum – «Next Health» sted. Også denne i Trondheim. Se: www.ntnu.edu/healthforum<http://www.ntnu.edu/healthforum>

 

Minner om: 13th International Congress of Behavioral Medicine, August 20-23, 2014 i Groningen i Nederland.

Tema for konferansen i år er “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi er allerede ganske mange fra NAMF som skal dit, veldig hyggelig om flere melder seg på. NAMF-gruppen pleier å ha det kjekt på disse konferansene, vi går gjerne ut og spiser sammen i hvert fall en kveld. Abstract-fristen er gått ut, men du kan sende inn ”Rapid communication poster”, innsendelse her er åpne fra 1. april til 1. mai. De som har sendt inn abstract får svar 1. april, samme dag som ”Rapid communication poster” åpner. Fristen for ”early bird registration” er 1. mai.

Her er linken til registrering på ICBM: http://www.icbm2014.com/costs-and-registration.html

Joost Dekker fra Nederland overtok som ISBM president (j.dekker@vumc.nl) ved forrige ICBM -konferanse i Budapest. President-elect er Adrienne Stauder fra Semmelweis University Budapest, Hungary (staadr@net.sote.hu). I 2016 er konferansen i Melbourne, Australia.

 

Planer for 2014-2015

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Svensk Beteendemedicinsk Förening skal ha et møte i Stockholm i april 2014 med tema ”Human sexuality from a behavioral medicine perspective”. Ta evt. kontakt med Anne H Berman eller u.t.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfang. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. Vi skal gjøre et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Vi ønsker å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene.

Link til hjemmesiden (som for tiden er utdatert): http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret