NAMFBREVET – Vol. 3, nr. 1, 1999

Redaktør: Hege R. Eriksen

Kjære NAMF’er.
Nytt år, nytt nummer og vi håper på økt aktivitet blandt foreningens medlemmer.

Vi oppdaterer stadig vår hjemmeside. Der finner du informasjon over relevante konferanser/møter og lenker videre bl.a til ISBM og NAMF brevene. Innholdet på hjemmesiden kan du være med på å bestemme. Hvilken informasjon/lenker vil du at hjemmesiden skal inneholde? Sjekk ut NAMF’s hjemmeside på: http://www.uib.no/namf/

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til hege.eriksen@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Hege R. Eriksen, IBMP, Årstadveien 21, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Motta NAMF brev over email? Hvis du ikke er på vår email liste, send oss en emailså vil vi oppdatere vår liste. Husk å send oss beskjed om eventuell endring av emailadresse.

Møter/Konferanser
29. mai – 2 juni 1999 arrangeres ‘Seventh European Symposium on Life Sciences Research in Space’. Møtet holdes i Maastricht, The Netherlands. Tema som dekkes er: ‘Evolution of life, exobiology’, ‘Radiation biology/dosimetry’, ‘Developmental, molecular and cell biology in space’, ‘Gravity effects on plants, animals and humans’, ‘Medicine and health applications’ og ‘Issues for interplanetary manned missions’. For nærmere informasjon sjekk ut hjemmesiden: http://www.estec.esa.nl/CONFANNOUN/elss/
eller kontakt: ESTEC Conference bureau, PO Box 299, 2200 AG Noordwijk, NL, tel: +31 43 3838510, fax: +31 43 3838530. Email: confburo@estec.esa.nl

The XXXth Annual Meeting of the ISPNE (The International Society of Psychoneuroendocrinology) will be held in Orlando, FL, USA, July 30 – August 3, 1999. For nærmere informasjon sjekk:
http://www.ispne.org/congress.html
Her finner du også informasjon om andre konferanser i tilknytning til ISPNE. Du kan også kontakte Oakley Ray, PhD, the organizing secretary of the meeting (P.O. Box 121029, Nashville, TN
37212, USA or Fax # +1-615-343- 2069)

17-19. September 1999 arrangerer ‘The Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)’ sitt 22. årlige møte: ‘Sexology in a complex world’. Møtet arrangeres i Grimstad..Hovedtema for konferansen er: ‘Psyche and soma: Dualism or interaction?’, ‘Cultural constructions of sexuality’, og ‘Established and emerging practices in treating sexual dysfunctions. Professional and ethical problems’. For nærmere informasjon kontakt Elsa Almås/ Esben Benestad, Storgaten 42, N-4890 Grimstad, Norge, telefon: 37258100/ 37258108/ 37258110

The XXXIst annual ISPNE Congress is scheduled to be held in Melbourne, Australia, October 22 – 26, 2000.

The meeting is organized in conjunction with the International Congress of Endocrinology in Sydney, Australia. Information can be obtained from the Organizing Secretariat: ICMS Pty. Ltd., 84 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia (Telephone: +61-3-9682-0244; Facsimile: +61-3-9682-0288; Email: ispne@icms.com.au). The website for the meeting is available at: http://www.icms.com.au/ispne.

Vi minner igjen om ISBM sitt neste internasjonale møte i Brisbane, Australia 15-18 November år 2000. ‘The Sixth International Congress of Behavioral Medicine’. Her håper vi på stor norsk deltagelse.

Society of Behavioral medicine (SBM) hadde møte fra 3-6 mars 1999 i San Diego. Norske NAMF medlemmer var tilstede – vi noterte K.G Gøtestam (vice president), Tone Strømme Johannessen, foreningens leder og sekretær.

Vi gratulerer Nordisk forening for fysiologi med ny flott hjemmeside:
http://www.scandphys.org/
Her finner du bl.a informasjon om medlemsmøte etc.

 

NAMFBREVET – Vol. 3, nr. 2, 1999

Redaktør: Hege R. Eriksen

Konferanser/møter.
Sammen med papirutgaven av dette NAMF brevet kommer brosjyre og registreringsmateriell for Den sjette internasjonale konferansen i atferdsmedisin i Brisbane fra 15. -18. november 2000. Selv om det er en lang reise, oppfordrer vi så mange som mulig til å være med på dette. Vi anbefaler også konferansen på New Zealand ‘Integrating Psychology and Medicine’, som holdes på Waiheke Island like utenfor Auckland 10. – 12. november. Du finner videre informasjon på http://www.mmm.auckland.ac.nz/waiheke. Dette er et satelittmøte for Brisbane konferansen. Både registrering og abstrakter sendes via web adressen. Omkostningene for dette møtet ligger på ca. USD 500 – hvis du vil dele rom med noen. Key note speakers er Jan Kiecolt-Glaser, Howard Leventhal, Shelly Taylor og Simon Wessely.
Legg også merke til at det er en viss mulighet for å få USD 500 i støtte til deltagelse på kongressen i Brisbane – se kapittelet om ‘Early Career Awards’ i dette nummer av NAMF brevet.

Den tredje internasjonale konferansen for ‘Psychophysiology in Ergonomics’ holdes 30. juli 2000 på Marriott Marina Hotel i San Diego, California. Mer informasjon kan du få fra Holger (holger.ursin@psych.uib.no). Fristen for innlevering av abstrakter er 15. februar. Disse sendes pr. e-mail til boucsein@uni-wuppertal.de.

Vi går ut fra at alle er grundig informert om ’23rd European Conference on Psychosomatic Research’ i Oslo fra 17. – 21. juni 2000. Den som enda ikke har oppfattet dette må snarest få mer informasjon fra Ulrik Malt.

Husk også på det internasjonale møtet i psykologi i Stockholm fra 24. -28. juli 2000.

Vi er litt sent ute med annonseringen av ’15th International Colloquium on the Brain and Aggression’, 7. – 9. juli 2000 i nærheten av Madrid. Tidsfristen gikk ut 1. desember, men du finner mer informasjon hvis du henvender deg pr. e-mail til cica@psi.ucm.es.

Den neste Kropp og Sjel konferansen i Bergen vil bli avholdt 3. – 4. mai 2000, mer informasjon fra Ingvard Wilhelmsen – ingvard.wilhelmsen@meda.uib.no.

Vi kan også opplyse om ISPNE – International Society of PsychoNeuro-Endocrinology’s kongresser:
22. -25. oktober 2000 i Melbourne, Australia – gdb@austin.unimelb.edu, og i 2001 14. – 18. juli i Quebec, Canada – barden@crchul.ulaval.ca.
I 2001 foregår ‘7th World Congress of Biological Psychiatry’ 1. -6. juli i Berlin, Tyskland – mer informasjon finnes på http://www.biol-psychiat-berlin.de.

European Science Foundation har startet et nytt program: ‘Social Variations in Health Expectancy in Europe’. Dette er et forskningsprogram som blant annet støttes av Norges Forskningsråd. Holger Ursin sitter i styringskomitéen. du finner mer informasjon om programmet på http://www.uni-dusseldorf.de/health. Programmet skal lette mulighetene for å drive internasjonal forskning innenfor dette feltet, det vil bli annonsert stipendier for yngre forskere til kortvarig opphold ved laboratorier i andre land. Dette er et interessant program for mange av våre medlemmer, og vi anbefaler at du besøker hjemmesiden.

EU har startet et nytt program for å diskutere retningslinjer for rygg-behandling (COST B13). Holger Ursin er oppnevnt som representant for dette fra Norges Forskningsråd, og Aage Indahl vil også delta i dette arbeidet.

Nasjonalt ryggnettverk.
Nasjonalt ryggnettverk er opprettet av Sosial- og Helsedepartementet med fylkeslege Petter Øgar som leder for Rådet av Ryggnettverket. Ryggnettverket består videre av to kompetansesentere, Kompetansesenter for helsetjeneste og kommunikasjon som ledes av Even Lærum, og Kompetansesenteret for kontrollerte forsøk som ledes av Holger Ursin, med Hege R. Eriksen som prosjekt-koordinator. Bergensenheten har som oppgave å opprettholde og utvikle et nettverk av forskere, som har arbeidet i flere år med støtte fra Sosial- og Helsedepartementet (SHD). Videre skal enheten fortsatt gi veiledning i statistikk, søknadsprosedyrer og forskningsmetodikk. Enheten skal opprette og formidle databaser, formidle kontakter med internasjonalt nett, og gi råd til SHD om kvaliteten av de forskningsprosjekter departementet støtter. Kompetansesenteret for helsetjeneste og kommunikasjon skal være ansvarlig for et nettverk av poliklinikker, allmennpraktikere og de større sykehusene, og har et sekretariat for hele nettverket. De skal videre arbeide med epidemiologiske problemer for ryggsmerter, helsetjenesteforskning, klinisk kommunikasjon, klinisk håndtering og implementering av kunnskapsbaserte terapeutiske prinsipper. Du finner mer om Kompetansesenteret for kontrollerte forsøk på hjemmesiden http://www.ryggnett.no/. Denne gir også linker til databaser, journaler og aktuelle artikler om ryggproblematikk. Den gir også informasjon om standardiserte undersøkelsesbatterier, fysioterapeutene er allerede godt representert, og vi arbeider med å få inn også standardpakker for medisinsk undersøkelse og psykologisk undersøkelse.

Redaktøren av denne publikasjon er for tiden permittert – hun fikk en sønn 28.11.99 – på dagen ett år etter at hun disputerte. Vi gratulerer, og håper at redaktøren er tilfreds med vår ferdigstillelse av produktet.

Generalforsamling.
Vi innkaller til en generalforsamling på nyåret. Av praktiske grunner kan bare de som er på e-mail være tilstede på generalforsamlingen. Vi skal innkalle til møtet på skikkelig vis, men vil gi medlemmenes uttale og diskusjonsrett noe begrenset frihet. Vi holder e-mail åpen tirsdag 25. januar. Vektige innlegg til generalforsamlingen vil bli videreført fra oss til samtlige e-mail adresser på medlemslisten. Styret stiller til gjenvalg, og for øvrig har vi en relativt liten eventuelt post. På slutten av dagen vil vi anse generalforsamlingen som avsluttet, og sende ut et referat og en oversikt over vedtak med lysets hastighet. Styret vil også foreslå samme kontingent som tidligere, og vil også foreslå at kontingenten ikke på noen måte må betales. Leder og sekretær sletter herved all gjeld samtlige medlemmer måtte ha til den nasjonale foreningen, men dere kunne godt være litt flinkere til å abonnere på tidsskriftet.

Vi har mottatt en viss kritikk fra Brønnøysund i våre forsøk på å få foreningen registrert – for å få eget domene for vår hjemmeside.

Early Career Awards
The Governing Council of the International Society of Behavioral Medicine wish to encourage the participation of young and developing scientists in the Sixth International Congress of Behavioral Medicine, to be held in Brisbane, Australia, from 15 to 18 November 2000

For this purpose they will be presenting up to ten awards, each of US$500, to assist early-career behavioral medicine scientists attend the congress. Awards will be made competitively on the basis of submitted abstracts, and will be judged by Dr Joost Dekker, Chair, Education and Training Committee, and Dr Christina Lee, Co-Chair, Scientific Program Committee.

Eligibility
Researchers or practitioners should be no more than seven years out from their highest degree and/or have held a faculty or professional position for no more than seven years. Priority may be given to applicants from countries and institutions with limited resources. Applicants must be sole or first author of the work submitted, which must be empirical in nature.

Application
Applicants should submit their abstracts to the congress secretariat in the usual way and ALSO send two additional copies of the abstract, together with three copies of your brief curriculum vitae and the application form below.

Deadline
Applications for this award must be submitted by 1 February 2000. All applicants will be notified of the outcome of their applications by 15 March 2000.

6th International Congress of Behavioral Medicine

APPLICATION FOR EARLY CAREER AWARD

Please attach two copies of your abstract and three copies of your brief curriculum vitae to this form and forward to the congress secretariat, along with your abstract submission (please refer to the registration brochure or web page http://www.icbm2000.conf.au for further details on abstract submission)

Name: _________________________________________________________

Address: _______________________________________________________

______________________________________________________________

Phone:_______________________ Fax: _________________________

E-mail: _______________________________________________________

Return to ICBM Secretariat, PO Box 1280, MILTON Q 4064, AUSTRALIA
Ph +61 (0)7 3858 5493 Fax +61 (0)7 3858 5510 E-mail icbm2000@im.com.au

NAMFBREVET – Vol. 5, nr. 1, 2001

Redaktør: Hege R. Eriksen

Kjære NAMF’er.

Et riktig godt nyttår til dere alle! Nytt år, nytt nummer og vi håper på økt aktivitet blandt foreningens medlemmer i år som i fjor.
Vi trenger stadig innspill til vår hjemmeside: http://www.uib.no/namf/

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm 

Referat fra Brisbane 

Konferansen i Brisbane samlet nærmere 700 deltakere, med store kontingenter fra USA, Holland og Sverige. Den var også godt besøkt av nordmenn. Brisbane ligger i Queensland, the Sunshine State. Det regnet hver dag, så bortsett fra temperaturen kjente i alle fall bergensere seg hjemme, og vi hadde nok den største kontingenten. Men innsatsen var stor fra alle, med postere, foredrag og deltakelse i symposier.

Dette ble en meget vellykket og interessant kongress. Etter mitt skjønn var det en meget høy kvalitet på meget av det som ble presentert. Spesielt interessant var den klare stigning i presentasjon av materialer med randomiserte kontrollerte forsøk innen terapi og i preventive tiltak. Adferdsmedisin er blitt en voksen disiplin med klar profil, og klare bidrag til helt sentrale medisinske og sosiale problemer.

Neste konferanse, i 2002, holdes i Finland. Lokalisasjon for konferansen i 2004 er usikker. Det foreligger invitasjon fra Tyskland og fra Ungarn, men den siste er i så fall sammen med Health Psychology, og det vil neppe flertallet i Governing Council gå med på. Jeg hevdet at det ville være en fordel om vi fikk en konsentrasjon av kreftene, med større slagkraft hvis ‘vi’ ikke var så splittet i så mange foreninger. Men erfaringene fra USA er ikke gode, og i flere land er det klart at dette skillet dekker over til dels store motsetninger. Et vesentlig argument, som jeg ikke var klar over, var at Health Psychology er begrenset til psykologer, og da faller meget av vår forening utenom. En slik profesjonskamp er meget uheldig, vitsen og styrken med Behavioral Medicine er de interdisiplinære aspekter.

Abstraktene fra kongressen blir publisert som et eget nummer i journalen, så alle som abonnerer på tidsskriftet får dette tilsendt. Enda et argument for å abonnere på journalen! Fra 2001 vil den være i rute, og det ser nå ut som dens siteringsstatus blir tilfredsstillende. Holger Ursin

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til hege.eriksen@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Hege R. Eriksen, IBMP, Årstadveien 21, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Møter/Konferanser

5. – 8. september 2001 arrangeres ‘HEALTH PSYCHOLOGY 2001’. Konferansen holdes i St Andrews, Scotland og er et samarbeid mellom ‘The European Health Psychology Society’ [EHPS] og ‘The Division of Health Psychology [DHP] of the British Psychological Society’ [BPS]. Konferansens tema er ‘Changing Behaviour: Health and Healthcare’. Dette innebærer ‘ideas of what changes, what predicts and explains change and how interventions can be designed and evaluated to achieve change’. For mer informasjon se EHPS’ hjemmeside eller St Andrews’ hjemmeside.
http://ehps.net/
http://www.st-andrews.ac.uk/academic/psychology/events/health2001.html
E-mail adresse: hpsy2001@st-and.ac.uk

30. september – 4. oktober 2001 arrangeres ‘Fourth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders’. Konferansen holdes i Amsterdam, Nederland. Tema for konferansen er ‘Musculoskeletal research at work: From problem analysis to effective interventions’. Tema som dekkes er ‘longitudinal studies’, ‘the ageing worker’, ‘return to work after back problems’, ‘cost-effectiveness of interventions’ og ‘developement of guidelines for the upper extremity’. For mer informasjon se hjemmesiden: http://www.eur.nl/fgg/mgz/premus
E-mail adresse: m.p.beunk-timmers@amc.uva.nl

Lenker av interesse:

ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe. http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned. http://www.mentalhealthnet.org/

NAMFBREVET – Vol. 6, nr. 1, 2002

Redaktør: Torill H. Tveito

Kjære NAMF’er!

Et riktig godt nyttår til dere alle!
Nytt år, nytt nummer og vi håper på økt aktivitet blant foreningens medlemmer i år som i fjor.

Vi trenger stadig innspill til vår hjemmeside: http://www.uib.no/namf/

Hjemmesiden har fått en ansiktsløftning, vi synes i hvert fall selv at den er blitt både mer tiltalende og mer oversiktlig. Møtekalenderen prøver vi å holde oppdatert med både nasjonale og internasjonale konferanser av interesse, men savner du en oppføring du mener burde vært der, eller ønsker å reklamere for et arrangement – send en e-mail til Torill.Tveito.

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm

Det er et svært bra program på konferansen “Seventh International Congress of Behavioural Medicine” i Helsinki i Finland 28. – 31. august 2002, og vi oppfordrer alle til å delta. Onsdag 28. august er det workshops med 11 aktuelle tema, selve kongressen går fra torsdag til lørdag. Mer informasjon finnes på http://www.icbm2002.com.

INTERNASJONALT NETTVERK FOR STUDIET AV SUBJEKTIVE HELSEPLAGER.

Sammen med Simon Wessely har Miranda Olff gjentatte ganger søkt Brüssel om finansiering av et europeisk nettverk for studiet av subjektive helseplager og “unexplained symptoms”. Sist nådde forslaget opp som nummer 11, men bare 10 prosjekter gikk inn. Etter dette ga Miranda opp. Men nå forsøker vi en ny vri.

Vi har nå tatt initiativ til å etablere et internasjonalt nettverk for studiet av subjektive helseplager, “unexplained symptoms”, helsebekymringer og attribusjonsmekanismer. Vi gjør dette som et ledd i International Society of Behavioral Medicine’s arbeid for å styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Holger er leder for den komiteen som har slikt samarbeid som ansvar. Vi mener dette er sentralt for meget av den hjelpsøkende atferd folk viser, enten til tradisjonell medisin, eller til konkurrentene. Subjektive helseplager, spesielt muskelplager og tretthet, men også mage-/tarmplager, utgjør en stor del av belastningen på trygdebudsjettene for sykmelding og uførhet.
Det standardiserte skjemaet for subjektive helseplager (SHC) er nå i bruk i en rekke land, og vi ønsker å koordinere dette arbeidet. Vi forsøker å få i gang en multisenter – undersøkelse med SHC, supplert med helsebekymringer (Petrie), attribusjonsmekanismer, og oversikter over hjelpsøkende atferd. I dette nettverket har vi foreløpig deltagere fra flere laboratorier i Norge, Holland, Storbritannia, Ungarn(?), Sri Lanka, Thailand, New Zealand og Brasil. Flere vurderer å bruke SHC skjemaet.

Planene for dette nettverk vil bli lagt frem i møte i Marburg i februar, og vi har sendt inn et forslag om et symposium i Helsinki for vår organisasjons neste internasjonale konferanse.

De av dere som er interessert i dette bes ta kontakt direkte med Hege eller undertegnede.

Holger Ursin

SUBJEKTIVE HELSEPLAGER

Cand. scient. Camilla Ihlebæk disputerer den 9. februar 2002 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Epidemiological studies of subjective health complaints”

I dag er subjektive helseplager, som for eksempel muskelskjelett plager, mage og tarm plager og plager som tretthet, svimmelhet og lette stemningsforandringer, de vanligste årsakene for å oppsøke lege, og en av hovedgrunnene til sykefravær. Felles for disse plagene er at de er uten kjente eller dokumenterte patofysiologiske forandringer. Avhandlingen søker å besvare spørsmålene: Hvordan kan vi best måle disse plagene? Hvor vanlige er disse plagene i Norge? Hvordan varierer hyppighet og nivå av slike plager med kjønn, alder og ulike yrkesgrupper? Varierer hyppighet og nivå med ulike årstider? Sykefraværet i Norge stiger stadig, kan dette skyldes at folk får stadig mer plager?

Subjektive helseplager er svært vanlig i Norge, så mange som 80 % har hatt en eller flere muskel og skjelett plager av en eller annen grad, i løpet av en måned. Plager fra mage og tarm systemet og plager som tretthet, svimmelhet og lette stemningsforandringer er også svært vanlige. Kvinner har generelt mer og alvorligere subjektive helseplager enn menn, og eldre har mer muskel og skjelett plager enn yngre. På den annen side rapporterer færre eldre enn yngre, plager som hodepine og trøtthet. Det var ingen forskjeller mellom 5 ulike yrkesgrupper, når det ble kontrollert for kjønn, alder og utdannelse. Det var heller ikke noen forskjeller på plageforekomst mellom vår og høst. Forekomsten av plager holdt seg svært stabil i studieperioden (1996-1998), til tross for at sykefraværet økte i samme periode.
Avhandlingen konkluderer med at fra et statistisk standpunkt, er det normalt å ha en eller flere helseplager i løpet av en måned, og det er viktig å ikke forvente et liv helt uten plager. Hvordan den enkelte tolker og mestrer sine plager er influert av mange faktorer. Hvis en hver plage blir betraktet som et tegn på sykdom, kan det føre til unødvendige bekymringer og økt bruk av helsevesenet. Det økte sykefraværet synes ikke å være assosiert med en økning i forekomst av subjektive helseplager, men kan skyldes faktorer som forandringer i arbeidslivet, høy sysselsetting eller økt fokusering på helse i media og hos den enkelte.

Personalia:
Camilla Ihlebæk er født i Oslo i 1967, og bor nå i Moss. Hun tok cand.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med hovedfag i zoologisk økologi i 1993. Fra 1995 jobbet hun som forskningsassistent ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, og var fra 1997 stipendiat fra Norges forskningsråd ved samme sted. Hun arbeider nå i Nasjonalt Ryggnettverk, lokalisert til Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen og Ullevål sykehus, Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2002, kl. 10.15, Auditoriet,
Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Camilla Ihlebæk, tlf. 22 11 44 70, e-mail: Camilla.Ihlebæk@psych.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)

Vi ønsker lykke til! 

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en e-mail til Torill.Tveito@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Torill H. Tveito, IBMP, Årstadveien 21, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Møter/Konferanser

21. – 24. februar 2002 arrangeres “International Congress: Somatoform Disorders. New Approaches to Classification and Treatment” i Marburg i Tyskland. Tema som behandles er epidemiologi og klassifisering, karakteristika ved somatisering, comorbiditet, krysskulturelle perspektiver, noen spesielle varianter og behandling. Mer informasjon på hjemmesiden (http://www.somatoform.com/). Kontakt: info@somatoform.com

13. – 16. mars 2002 arrangerer The American Psychosomatic Society “60th Annual Scientific Meeting” i Barcelona i Spania. Her er fire workshops, en rettet mot kardiovaskulære risikofaktorer, en mot forskjellige tilnærminger til behandling for pasienter med somatisering, en mot hvilken rolle introspeksjon har i psykosomatisk medisin og en mot kvantitative metoder i psykosomatisk forskning. Mer informasjon finnes på hjemmesiden (http://www.psychosomatic.org/).

28. -31. august 2002 arranger ISBM “Seventh International Congress of Behavioural Medicine” i Helsinki i Finland. Et spennende og bredt program – noe for enhver smak. Her er 11 workshops med tema som tiltak i lokalsamfunnet, multinasjonale tiltak og livsstil. Selve kongressen har tema som sosiale mønstre og helse, diabetes, genetisk testing og mediksjon eller meditasjon for psykososialt stress. For mer informasjon: se hjemmesiden (http://www.icbm2002.com/). Kontakt: antti.uutela@ktl.fi.

Lenker av interesse:

ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe.
http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned.
http://www.mentalhealthnet.org/

 

NAMFBREVET – Vol. 8, nr. 1, 2004

Redaktør: Torill H. Tveito Torill.Tveito@psych.uib.no

Kjære NAMF’er!

Vi minner om neste års store konferanse i Mainz, Tyskland 25-28 august, the Eight International Conference of Behavioral Medicine.

Governing Council og Executive council har avholdt møter i Mainz fra 6. – 7. februar. Fra Norge møtte Hege Eriksen og Holger Ursin. Hege er redaktør for nyhetsbladet til den internasjonale organisasjonen, ISBM Newsletter, som sendes ut via de enkelte medlemsforeningene.

Neste konferanse avholdes i Bangkok i desember 2006, og i Japan i 2008.

Til sammen har den internasjonale foreningen nå ca 5000 betalende medlemmer. Den norske foreningen har 73 medlemmer, 20 av disse abonnerer på journalen og 26 på den elektroniske utgaven. Årsmelding for NAMF vedlegges.

Sist vi hadde generalforsamling var i januar 2002, og vi vil arrangere en slik generalforsamling med e-mail i løpet av høstsemesteret 2004. Forslag om medlemmer til styret mottas med takk og forundring.

Vi har ikke helt oversikt over hvem som blir med på konferansen i Mainz 25. – 28. august. Programmet begynner å ta form, og de som har sendt inn forslag til foredrag og workshops vil få beskjed om skjebnen til de innsendte bidragene relativt snart. Det er også mulighet for å sende inn forslag til en postersesjon, denne deadline renner ut 1. mai. Fristen for ”Early bird” registrering går ut 28. februar, prisen stiger så fra 290 til 360 €.

Som før er medlemskontigenten hos oss 1 USD per år og denne summen skal ikke betales. Det blir alt for dyrt å samle inn disse pengene. Vi sørger for at den avtalte summen blir betalt sentralt. Derimot må de av dere som ønsker tidsskriftet betale selv.

 

NAMFBREVET – Vol. 9, nr. 1, 2006

NAMFBREVET – Vol. 9, nr. 1, 2006
Redaktør: Torill H. TveitoKjære NAMF’er!

Godt nyttår!

Generalforsamlingen i NAMF blir fredag den 13. januar 2006. Som vanlig arrangeres generalforsamlingen som et åpent internettmøte. General-forsamlingen åpnes klokken 0900 med at alle får tilsendt forsamlingens dokumenter. Styret vill innstille på gjenvalg. Forslag som ønskes fremlagt på generalforsamlingen må være i Holgers hender (email) innen klokken 1600 torsdag 12. januar. Innlegg som skal fremlegges for generalforsamlingen vil bli sendt ut til alle så snart de foreligger på Holgers email. Generalforsamlingen avsluttes klokken 1600 ved at det utarbeides et referat som sendes ut umiddelbart, kommentarer må sendes inn innen klokken 1800. Hvis ingen protesterer, og det ikke foreligger uløste saker, vil referat og vedtak ansett som godtatt klokken 1800 fredag 13 januar.

Innspill sendes til Holger.Ursin@psych.uib.no , denne e-mailadressen vil være åpen hele dagen fra kl. 9 til kl. 18!

Vi minner om årets ISBM konferanse i Bangkok i Thailand fra 29. november til 2. desember (se også vedlegg). Frist for å sende inn abstract er 1.mars. Abstract sendes inn online.

Vedlagt dette NAMF-brevet finner du ISBM newsletter fra november 2005 med brev fra president Antti Uutela.

Selv om vi betaler medlemskontingenten er vi fortsatt interessert i flere medlemmer, og dere oppmuntres til å sende inn forslag på navn som kan tenke seg å vurdere dette, eller som rett og slett melder seg inn.

For de av dere som (som oss) er interesserte i sensitivisering, stress og helseplager, gjør vi oppmerksom på en rykende fersk og norsk artikkel:

  • Leistad R, Sand T, Westgaard R, Nilsen K, Stovner Lj. Stress-induced pain and muscle activity in patients with migraine and tension-type headache. Cephalalgia. 2006 Jan;26(1):64-73.

We recorded deep pain and surface electromyographic (EMG) responses to stress in 22 migraineurs during headache-free periods, 18 patients with tension-type headache (TTH), and 44 healthy controls. Sixty minutes of cognitive stress was followed by 30 min relaxation. EMG and pain (visual analogue scale) in the trapezius, neck (splenius), temporalis and frontalis areas were recorded. TTH patients had higher pain responses in temporalis and frontalis (with similar trends for trapezius and splenius) and more potentiation of pain during the test than controls. Migraine patients developed more pain in the splenius and temporalis than controls. Muscle pain responses were more regional (more pain in the neck and trapezius compared with the temporalis and frontalis) in migraine than in TTH patients. TTH patients had delayed pain recovery in all muscle regions compared with controls, while migraine patients had delayed pain recovery in a more restricted area (trapezius and temporalis). EMG responses were not different from controls in headache patients, and EMG responses did not correlate with pain responses. TTH patients had delayed EMG recovery in the trapezius compared with controls and migraine patients. These results support the concept that (probably central) sensitization of pain pathways and the motor system is important in TTH. Less pronounced and more regional (either peripheral or central) trigeminocervical sensitization seems to be important in migraine. Surface-detectable muscular activation does not seem to be causal for pain during cognitive stress either in migraine or in TTH.

 

Vi prøver å holde møtekalenderen oppdatert med både nasjonale og internasjonale konferanser av interesse, men savner du en oppføring du mener burde vært der, eller ønsker å reklamere for et arrangement – send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no.

På NAMF-siden under nyheter vil vi legge ut informasjon til medlemmene. Vi har tenkt å sende ut en email-alert når vi legger ut informasjon som er viktig.

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Torill H. Tveito, IBMP, Jonas Liesvei 91, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Lenker av interesse:

ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe.

http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned.

http:// www.mentalhealthnet.org/

Kjære medlemmer, NAMF

Jeg er nettopp kommet tilbake fra 10th International Congress of Behavioral Medicine i Tokyo. Det ble en vellykket kongress, med stor norsk deltakelse. Særlig stas og gledelig for oss var det at Hege overtok som president for den internasjonale foreningen (ISBM) ved møtets slutt.

I forkant av kongressen, var det møte i ISBM’s Governing Council der representanter fra alle de nasjonale foreningene sitter. På møtet ble det diskutert rundt strategi og mål for ISBM  (uten at det vel akkurat kom så mye ut av det), det ble valgt nye Chairs for de ulike komiteene, revisjon av Bylaws for ISBM ble vedtatt og Washington DC, USA ble presentert som neste vertssted for kongressen i 2010.

ISBM er dessverre i en bedrøvelig økonomisk situasjon, og må prøve å bedre denne bl.a. for å kunne i høyere grad være garantister for kongressene og for å bedre kunne støtte utvikling av nasjonale foreninger i fattige land. Som et av tiltakene ble det foreslått å øke medlemskontingenten. Denne kontingenten har som dere vet, vært rimelig lav (1 dollar) og i NAMF har vi ikke engang krevd den inn av medlemmene da dette ville koste mer enn det var å tjene. Kontigenten til ISBM har isteden blitt betalt over midler som den tidligere presidenten av vår forening har hatt.

Hvis nå kontingenten øker, må vi antageligvis begynne å kreve den inn. En gledelig nyhet er at samtidig vil alle medlemmer få elektronisk tilgang på Internasjonal Journal of Behavioral Medicine, som en del av at ISBM bytter forlag til Springer.

Jeg og Børge hadde også et møte med presidentene for de nordiske foreningene, hvor vi diskuterte mulighetene for å arrangere et nordisk møte i adferdsmedisin for å øke aktivitetsnivå og bygge nettverk. Det hadde vært fint å høre medlemmenes kommentarer til et slikt initiativ.

 

Mvh

Camilla
President, NAMF

NAMFBREVET – Vol. 7, nr. 1, 2003

Redaktør: Torill H. Tveito

Kjære NAMF’er!

Vi minner om neste års store konferanse i Mainz, Tyskland 25-28 august, the Eight International Conference of Behavioral Medicine. Deadline for innsendelse av abstract er 1. desember 2003 – her gjelder det å skynde seg! For mer informasjon: send en email til Holger.Ursin@psych.uib.no.

ISBM governing council hadde møte i Bangkok 30/6 og 1/7 2003. Her ble Bangkok valgt som vertssted for den 9th International Conference of Behavioral Medicine som skal gå i 2006.

Vi har diskutert mulige felles møter mellom NAMF og vår svenske søsterforening. Hvis det er interesse for dette ber jeg om at dere sender en email til Linda.Sandal@psych.uib.no, og gir beskjed om dette. Vi har også diskutert muligheten av å finne et tidspunkt hvor vi kan ha et NAMF møte i forbindelse med konferansen i Mainz.

Hege R. Eriksen er valgt til ny redaktør av ISBM Newsletter, og lenke til disse brevene finner man på NAMF-siden under “Nyheter”. I nyhetsbrevet finner man også brev fra redaktøren i IJBM.

Vi trenger stadig innspill til vår hjemmeside: http://www.uib.no/namf/
Vi prøver å holde møtekalenderen oppdatert med både nasjonale og internasjonale konferanser av interesse, men savner du en oppføring du mener burde vært der, eller ønsker å reklamere for et arrangement – send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no.

På NAMF-siden under nyheter vil vi legge ut informasjon til medlemmene. Vi har tenkt å sende ut en email-alert når vi legger ut informasjon som er viktig.

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Torill H. Tveito, IBMP, Jonas Liesvei 91, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Lenker av interesse:
ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe.
http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned.
http://www.mentalhealthnet.org/