ICBM 2016: New call for rapid communication posters

ICBM har åpnet for innsending av “Rapid Communication Posters”, med frist for innsending 1 juli:

Abstracts for rapid communication posters will be accepted April 1 through July 1, 2018. Please see “Information for Presenters” for instructions on how to submit your work.

Vi vil samtidig minne om NAMFs utlysning av reisestipend til til konferansen på inntil kr 15000,-: https://namf.w.uib.no/2018/01/31/utlysning-av-reisestipend/ Utlysningen om reisestipend vil også gjelde slike presentasjoner, og fristen for å søke forlenges dermed til 15.august.

Utlysning av reisestipend

****NB: Søknadsfrist forlenget til 15.august****

I forbindelse med ICBM2018 i Santiago, lyser NAMF ut et reisestipend til konferansen på inntil kr 15000,- til yngre forsker som er medlem av NAMF. Alder har ikke betydning, men søker må:

  • være medlem av NAMF
  • være aktiv forsker eller stipendiat (forskning som hovedstilling)
  • ikke ha PhD som er eldre enn 5 år
  • ha godkjent abstract til ICBM

Søkere bes ta kontakt med Egil Fors på e-post Egil.a.Fors@ntnu.no innen 15.august 2018. Ved søknaden må det legges ved abstract som er godkjent til presentasjon på ICBM2018 (godkjennelsen kan evt. ettersendes).

Utlysningen gjelder alle typer presentasjoner: Symposium, workshops, muntlig, poster, eller rapid communication poster.

 

Informasjon om konferansen: http://www.icbm2018.cl/

Informasjon om innmelding i NAMF: https://namf.w.uib.no/medlemskap/

 

Styrets beretning for 2017

Fra generalforsamlingen 28.april 2017:

Egil Fors fortsetter som president fram mot Generalforsamlingen vår 2018. Etter det ser vi en god mulighet for en revitalisering av styret. Nye kandidater ønskes velkommen. Vigdis Sveinsdottir tar over som styremedlem og web-ansvarlig etter Tormod Bøe allerede høst 2017.

Noen aktiviteter som kan nevnes:

Ólöf Birna Kristjánsdottir deltok i et symposium og rundebordskonferanse på ISRII i Berlin i oktober med tema “Internett og kroniske smerter”. Egil var også involvert i dette som hadde deltakere fra de andre nordiske medlemslandene samt Nederland  og Tyskland.

Det planlegges en artikkel om nordisk allmennmedisin som en internasjonal publikasjon i samarbeid med Sverige, Danmark og Finland. Det er samtidig også tenkt å skrive mindre nasjonale artikler.

Vigdis Sveinsdottir har tatt over arbeidet med web-sidene og har laget en side for NAMF på Facebook.

Regnskap og kontingent:

Innestående var kr 35661 på GF2017. Det ble vedtatt at kontingenten fortsatt skal være kr 100. Da kan vi betale $3 pr medlem til den internasjonale foreningen (ISBM) + 20 $ i ekspedisjonsgebyr, også de som ikke betaler for seg. Overskuddet er tenkt å gå til et reisestipend for en yngre forsker til f.eks. Chile 2018, men detaljene for dette er ikke spikret.

Internasjonalt/ISBM/ICBM:

Frank J. Penedo, USA er nå president for den internasjonale organisasjonen, mens Urs Nater overtar etter ICBM kongressen i Santiago, Chile som er 14-17. november 2018, se link: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/ Det er flere som har tenkt seg dit! Link til de andre medlemslandene: https://www.isbm.info/isbm-members/governing-council/

 

Styret takker også i år Mette Norvalls. Hun holder orden på regnskap, kontingent og medlemsmasse i NAMF med en stø hånd og gjør en strålende innsats! Ved spørsmål om medlemskap kan dere gjerne ta kontakt med henne (Mette.Norvalls@uni.no)

 

Beste hilsener,

Styret

ICBM 2018

Den 15. ICBM konferansen vil finne sted i Santiago, Chile 14-17.nov 2018. Fristen for å submitte abstracts til konferansen er nå forlenget til 12.februar.

Offisiell nettside ICBM 2018:
http://www.icbm2018.cl/index.php/en/
Informasjon til presentører:
http://www.icbm2018.cl/index.p…/…/information-for-presenters
Registrering:
http://www.icbm2018.cl/ind…/…/registration/registration-fees
Det er nå også åpent for hotellbestilling til reduserte priser for deltakere:
http://www.icbm2018.cl/index.php/en/location/accommodations

Notes from the meeting of representatives of the Nordic network

Notes from the meeting of representatives of the Nordic network of behavio(u)ral medicin.
The meeting was held in Melbourne, December 8, 2016 in combination with the 13th International Congress of Behavioral Medicine
Participants:
Mette Terp Hoybye: methoy@rm.dk the Danish Society of Psychosocial Medicine

Loni Ledderer: loni.ledderer@ph.au.dk
Egil Fors: Egil.a.fors@ntnu.no Norwegian Association of Behavioral Medicine
Anne H Berman: Anne.h.berman@ki.se Swedish Behavioral Medicine Society
Christopher Sundström: christopher.sundstrom@ki.se
Sakari Suominen: Behavioral Section of the Finnish Society of Social Medicine
The language of the meeting was set to be Scandinavian. Sakari Suominen agreed to take notes and it was agreed that they would better be in English. All the participants agreed that there is a need for annual Nordic workshops or seminars within the field of behavioral medicine.
All the participants agreed to send within a rather short time scope Sakari Suominen a short written report of the situation of behavioral medicine in their countries. This should include a short description of the society or association they themselves represent and their activities added with contact details that in practice could be details to the Chair and the Secretary. Moreover, the report could include name and some contact details to another or other societies in their country that also partially work within the sphere of behavioral medicine. Naturally, Sakari Suominen will also give a report of the situation in Finland.
Since we, however, already are in December 2016 it seemed unrealistic to be able to call together a workshop for next spring. As spring more than autumn was held as a suitable season for the workshop, spring 2018 was set as the time goal for when the next workshop could be held. Sakari Suominen had attended a meeting arranged by the Swedish Behavioral Medicine Society in Alnarp in spring 2016 and had found the program excellent with regrettably few participants and especially limited Nordic representati among these. At its best the workshop could stimulate concrete research collaboration between the Nordic countries which show many similarities as e.g. the possibility for registry based health research. The Nordic societies could also inform about their present meetings, symposia and seminars better than today is the case. These Nordic meetings might attract participants from other Nordic countries, as well. Iceland is very much invited to take part in the work of the network. However, since Iceland lacked representation in the meeting, Egil Fors was given the task of clarifying the situation in Iceland via his Icelandic contacts.
Although there is no need of extensive funding for organizing an annual Nordic network meeting smaller costs are nevertheless inevitable. As the Nordic network lacks an economy of its own all the participants are also asked in combination with their incoming report to come up with alternatives from where funding could be applied. The report could also include mentioning of ‘competing Nordic societies’ should such exist.
The next meeting of the Nordic network was set to take place either in combination of the Nordic Public Health Conference in Århus next August. Unfortunately the date for Abstract submission for that conference has already been passed.  Another possibility for the next Nordic meeting to take place would be the next European Public Health Association Conference in Stockholm in November 2017 to which abstracts still can until February be submitted.

Styrets beretning for 2015

Styrets beretning for 2015 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 30.4.2015: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme. Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF.

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2014 ble godkjent.  Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

På bok pr 12/4   kr 30.018,-

Antall medlemmer           71

Ikke betalt 2015               11

Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere bra. Vi betaler USD $ 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.

Aktivitet:  I henhold til forrige Generalforsamling  i 2015 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 4 år. Fra vår side har det vært liten aktivitet.  Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se  http://www.dspm.dk/  http://www.socialmedicine.fi/

ISBM/ICBM: Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Ungarn, er fungerende president (adrienne@med.semmelweis-univ.hu). President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu) overtar etter ICBM kongressen i Melbourne, Australia i desember 2016, se link: http://www.icbm2016.com/

Se for øvrig link til ISBM: ISBM.info. Der ligger mange nyttige opplysninger og linker samt Newsletter på pdf fra noen år tilbake.

Planer videre: Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM har konferanse i Luleå, Sverige, 16-18 juni 2016: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM). Skal noen dit? NB! EAPM har forlenget deadline for påmelding av posterabstracts til 1. mai. Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout. Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret

Styrets beretning for 2014 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 25.3.2014: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger gikk ut av styret i 2014, og GF vedtok at størrelsen på styret nå er passende stor. Holger ble utnevnt til æresmedlem (for andre gang!) Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2013 ble godkjent. Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

Regnskapsstatus per 20.4.2015:             28.628,00

Medlemmer pr. dags dato: 85. Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. 5 medlemmer har ikke betalt siden 2012. Skal disse ut av listen? Vi betaler USD 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.  

Aktivitet: I henhold til forrige Generalforsamling 25.03.2014 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 2 år. Vi hadde en del kontakt på ICBM kongressen i Groningen (august 2014), men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se http://www.dspm.dk/ http://www.socialmedicine.fi/

 

ISBM/ICBM: Den 13. “International Congress of Behavioral Medicine” (ICBM), 20-23. august 2014 var i Groningen, Nederland. Tema for konferansen var “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi var ganske mange fra NAMF som deltok, spesielt fra Stavern (!). Som vanlig var det veldig nyttig og hyggelig.

Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Hungary (adrienne@med.semmelweis-univ.hu) overtok som ISBM president ved ICBM -konferansen i Groningen for perioden 2014-2016. President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu).

I 2016 skal ICBM konferansen være i Melbourne, Australia: http://www.icbm2016.com/

Link til ISBM: ISBM.info

Her ligger mange nyttige opplysninger og linker. Der ligger det også Newsletter på pdf fra noen år tilbake. Det siste fra november 2014: http://www.isbm.info/files/2014/ISBM_Newsletter_2014_Nov.pdf

Vi minner om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Planer videre:

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfanget. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) in Luleå, Sweden, 16-18 June 2016.

Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout,

Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret