Minner om frister for ICBM 2020

NB! Fristen for alle typer abstracts er nå utsatt

til mandag 2.desember kl. 09:00 (GMT).   

 

Fristen for innsending av abstrakt for både individuelle presentasjoner og for symposier er kl. 16:00 (GMT) 15.november 2019. 

For innsending av individuelle presentasjoner (muntlig, poster, eller såkalt “rapid communication presentation”), følg denne lenken.

For å sende inn symposier, følg denne lenken.

 

Det inviteres også til ideer for workshops, med frist kl. 17:00 (GMT) 1.november 2019: 

Workshops are invited within the Congress theme and are intended to be interactive. They should be designed to be a skills or knowledge-based learning event, and include a practical task-based element. The emphasis is on educating the attendees and not necessarily in providing research information. For more details and to download the submission form please click here.

Workshop proposals should be submitted to icbm@kc-jones.co.uk.

 

For mer informasjon, se arrangørens nettsider: https://www.kc-jones.co.uk/icbm2020 

Hvordan blir fremtidens forskning på adferdsmedisin?

Den amerikanske Society of Behavioral Medicine (SBM) arbeider med et prosjekt hvor de ønsker idéer og innspill fra adferdsmedisinere om fremtidige utfordringer og forskning innen dette feltet. Vi inviteres til å sende inn våre innspill via følgende lenke: https://go.hub.ki/sbm2019

Informasjon fra SBM:

Dear ISBM Member:
The Society of Behavioral Medicine is launching an initiative in which we are asking behavioral medicine researchers to imagine behavioral medicine research of the future. We think about it as the “Grand Challenge,” “Moonshot” Idea or “Provocative Questions” of behavioral medicine.

NOW IT’S YOUR TURN
Think about a provocative question or questions in behavioral medicine. This could be a new issue, or an existing, important problem that still has not been addressed and needs a new approach. Or think about those areas of behavioral medicine that keep you up at night and that need new approaches and solutions.
Given that we are asking you to take a leap into the future, no one can prove you wrong for at least 20 years, so don’t feel too constrained by reality (but also the 2040 Annual Meeting will not be on Mars!). Please be part of this important initiative. Here is the link https://go.hub.ki/sbm2019

SBM - Society of Behavioral Medicine

ICBM 2020: Glasgow, Scotland

ISBM har nå lagt ut informasjon og tidsfrister i forbindelse med ICBM 2020, som vil finne sted i Glasgow 19-22. august 2020:

16th International Congress of Behavioural Medicine (ICBM)
Interdisciplinary Behavioural Medicine: Systems, Networks and Interventions

Deadline dates:
Workshop submission deadline – 1st Nov 2019
Abstracts for symposia, posters and papers deadline – 15th Nov 2019
ECR award submission deadline – 30th Nov 2019
Early bird registration deadline – 1st May 2020

Programme tracks include:
Diabetes
Novel Research Methods
Cancer Prevention and Control
Child, Adolescent and Family Health
Lifestyle Related Health and Prevention
Aging, Health and Age-Related Diseases
Systems and Network Approaches to Improving Health

For mer informasjon, følg denne lenken: https://www.kc-jones.co.uk/icbm2020

Hilsen fra ICBM 2018, Santiago

Da var ICBM over for denne gang, og det meldes at det har vært en veldig flott konferanse i Santiago, Chile.

Vinnerne av NAMFs reisestipend, Mariela Lara-Cabrera og Ingunn Mundal, presenterte sin poster “The effects of an educational programme added to mental health treatment to improve patient activation and attendance. A randomized controlled trial”. Børge Sivertsen holdt også presentasjonen “The link between academic outcomes, bullying, and sleep problems in adolescence”. Abstracts fra presentasjonene er tilgjengelige her: https://issuu.com/zentidos/docs/2018_icbm_abstracts?e=5521120/65718258

Nedenfor følger noen bilder fra konferansen!

  

Ingunn og Mariela, sammen med president for NAMF, Egil Fors.

Vinnere av reisestipend fra NAMF

Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF) har besluttet å tildele reisestipend for kongressdeltagelse ved ICBM 2018 i Santiago, Chile i 14-17. november til phd Mariela Lara-Cabrera og phd Ingunn Mundal fra henholdsvis Trondheim og Kristiansund som deler prisen på kr 15000.

Mariela (til venstre) har forskning som hovedstilling ved St. Olavs Hospital HF, Trondheim, avlagt doktorgrad ved NTNU i januar 2017. Ingunn (til høyre) har phd fra NTNU i 2014 og er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde med forskning som hovedstilling. De skal presentere sitt prosjekt “The effects of an educational programme added to mental health to improve patient activation and attendance” (abst. nr. 782), hvor Mariela Lara-Cabrera er førsteforfatter og Ingunn Mundal er sisteforfatter.

NAMF gratulerer og ønsker god tur!

Link til konferansen: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/about/congress-overview

 

Reisestipend og “early bird” registrering til ICBM2018

NAMF minner om utlysning av reisestipend med søknadsfrist 15.august.

Søknadsfristen er satt til denne datoen for at alle skal ha mulighet til å motta godkjennelse av abstract til presentasjon fra ICBM før fristen går ut. Mer informasjon om reisestipendet finner du her: https://namf.w.uib.no/2018/01/31/utlysning-av-reisestipend/

Du kan gjerne sende inn søknad allerede nå, og deretter ettersende eventuell godkjennelse av abstraktet.

“Early bird” registering til ICBM (frist 10.august):

Frist for tidlig registreringsavgift til ICBM er imidlertid satt til den 10.august, deretter øker prisen: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/registration/registration-fees

Alle som planlegger å reise på konferansen uavhengig av om de mottar reisestipend eller ikke, oppfordres derfor til å registrere seg før denne datoen.

 

ICBM 2016: New call for rapid communication posters

ICBM har åpnet for innsending av “Rapid Communication Posters”, med frist for innsending 1 juli:

Abstracts for rapid communication posters will be accepted April 1 through July 1, 2018. Please see “Information for Presenters” for instructions on how to submit your work.

Vi vil samtidig minne om NAMFs utlysning av reisestipend til til konferansen på inntil kr 15000,-: https://namf.w.uib.no/2018/01/31/utlysning-av-reisestipend/ Utlysningen om reisestipend vil også gjelde slike presentasjoner, og fristen for å søke forlenges dermed til 15.august.

Utlysning av reisestipend

****NB: Søknadsfrist forlenget til 15.august****

I forbindelse med ICBM2018 i Santiago, lyser NAMF ut et reisestipend til konferansen på inntil kr 15000,- til yngre forsker som er medlem av NAMF. Alder har ikke betydning, men søker må:

  • være medlem av NAMF
  • være aktiv forsker eller stipendiat (forskning som hovedstilling)
  • ikke ha PhD som er eldre enn 5 år
  • ha godkjent abstract til ICBM

Søkere bes ta kontakt med Egil Fors på e-post Egil.a.Fors@ntnu.no innen 15.august 2018. Ved søknaden må det legges ved abstract som er godkjent til presentasjon på ICBM2018 (godkjennelsen kan evt. ettersendes).

Utlysningen gjelder alle typer presentasjoner: Symposium, workshops, muntlig, poster, eller rapid communication poster.

 

Informasjon om konferansen: http://www.icbm2018.cl/

Informasjon om innmelding i NAMF: https://namf.w.uib.no/medlemskap/

 

Styrets beretning for 2017

Fra generalforsamlingen 28.april 2017:

Egil Fors fortsetter som president fram mot Generalforsamlingen vår 2018. Etter det ser vi en god mulighet for en revitalisering av styret. Nye kandidater ønskes velkommen. Vigdis Sveinsdottir tar over som styremedlem og web-ansvarlig etter Tormod Bøe allerede høst 2017.

Noen aktiviteter som kan nevnes:

Ólöf Birna Kristjánsdottir deltok i et symposium og rundebordskonferanse på ISRII i Berlin i oktober med tema “Internett og kroniske smerter”. Egil var også involvert i dette som hadde deltakere fra de andre nordiske medlemslandene samt Nederland  og Tyskland.

Det planlegges en artikkel om nordisk allmennmedisin som en internasjonal publikasjon i samarbeid med Sverige, Danmark og Finland. Det er samtidig også tenkt å skrive mindre nasjonale artikler.

Vigdis Sveinsdottir har tatt over arbeidet med web-sidene og har laget en side for NAMF på Facebook.

Regnskap og kontingent:

Innestående var kr 35661 på GF2017. Det ble vedtatt at kontingenten fortsatt skal være kr 100. Da kan vi betale $3 pr medlem til den internasjonale foreningen (ISBM) + 20 $ i ekspedisjonsgebyr, også de som ikke betaler for seg. Overskuddet er tenkt å gå til et reisestipend for en yngre forsker til f.eks. Chile 2018, men detaljene for dette er ikke spikret.

Internasjonalt/ISBM/ICBM:

Frank J. Penedo, USA er nå president for den internasjonale organisasjonen, mens Urs Nater overtar etter ICBM kongressen i Santiago, Chile som er 14-17. november 2018, se link: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/ Det er flere som har tenkt seg dit! Link til de andre medlemslandene: https://www.isbm.info/isbm-members/governing-council/

 

Styret takker også i år Mette Norvalls. Hun holder orden på regnskap, kontingent og medlemsmasse i NAMF med en stø hånd og gjør en strålende innsats! Ved spørsmål om medlemskap kan dere gjerne ta kontakt med henne (Mette.Norvalls@uni.no)

 

Beste hilsener,

Styret