Webinar om koronavaksinasjon i regi av Hong Kong Society of Behavioral Health

Hong Kong Society of Behavioral Health organiserer et webinar 20.august 2021, kl. 7:30-11:30 norsk tid.

Foredragsholdere fra Australia, Japan, Kina, Singapore, Storbritannia og Thailand vil diskutere landenes situasjon og presentere nye tverrfaglige forskningsfunn, etterfulgt av paneldiskusjon om hva vi har lært gjennom koronapandemien og om videre forskningssamarbeid.

Arangementet er gratis og åpent for alle.

Registrering via denne lenken før 16.august: https://forms.gle/vjA9XeFU2pUD4UQM8

Webinar om klinisk helsepsykologi – Stress og behandling av smerte

Norsk forening for atferdsmedisin og helsepsykologi og Fagutvalget for klinisk helsepsykologi i Norsk Psykologforening går sammen om å arrangere et webinar om temaer knyttet til smerte. Psykologforeningens planlagte helsepsykologikonferanse er utsatt til neste år pga. Covid-19. De tre innleggene på webinaret er kortversjoner av plenumsforedrag på konferansen.

Webinaret vil bli lagt til Zoom, og gjennomføres i samarbeid med Avdeling for atferdsmedisin ved med.fak./UiO

Tidspunkt: Fredag 19. mars kl. 12.00-13.30

Program:

Per Brodal, professor emeritus, med. fak, UiO:

Om hjernenettverk, alarmer,  stress og smerte

Borrik Schjødt, psykologspesialist:

Placebo og behandlerrelasjonen

Silje Reme, professor, Psykologisk institutt, UiO:

Evidens for medisinsk hypnose for reduksjon av smerte​

 

Webinaret er gratis, men av praktiske grunner er det nødvendig med forhåndspåmelding til  NAMF-1@online.no innen 15. mars.

ICBM 2021, virtuell konferanse: Åpen for registrering

Godt nyttår!

ISBM har besluttet å gå over til en virtuell konferanseløsning i 2021, som erstatter den utsatte konferansen som var planlagt i Glasgow i 2020. Den 16. International Congress of Behavioural Medicine (ICBM) finner sted mandag 7.juni til fredag 11.juni 2021, og hele konferansen vil foregå på nett.

Det er nå åpnet for registrering via denne lenken: https://www.delegate-reg.co.uk/icbm2021/registration

For mer informasjon og program, se konferansens nettsider: https://www.delegate-reg.co.uk/icbm2021

 

Digital debatt om senskader etter COVID-19

Digital debatt om senskader etter COVID-19

Mens pandemien raser, begynner spørsmålene om senskader etter covid-19 å melde seg. Flere stemmer har vært synlige i den offentlige samtalen, men foreløpig foreligger lite empiri og sikker kunnskap om forløpene etter friskmelding. Norsk Atferdsmedisinsk Forening arrangerer derfor en digital paneldebatt for å belyse denne problemstillingen.

I debatten ønsker vi blant annet å adresse følgende:

  • Hva vet vi så langt om rapporterte senskader etter covid-19?
  • Kan for mye skremmende medisinsk informasjon og sykdomsfokus gi en fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge vedvarende helseplager etter covid-19?

I panelet har vi med oss Eirik Buanes (leder for Norsk intensiv- og pandemiregister), Hege Randi Eriksen(stressforsker), Henrik Vogt (fastlege og forsker), Andreas Pahle (fastlege) og Ragnhild Bang Nes (folkehelseforsker).

Tid: 18. november kl. 12:00-13:30

Sted: Zoom – klikk på lenken under.

https://uio.zoom.us/j/66509748102?pwd=YVZFdTJGQmcxclUwU2VMdU5yZ3M1UT09

Norsk Atferdsmedisinsk Forening har vedtatt å skifte navn til Norsk Forening for Atferdsmedisin og Helsepsykologi fra årsskiftet. Foreningen har som mål å styrke forståelse for atferdsmedisin og helsepsykologi i helsetjenesten, innen forskning om helse og sykdom og i samfunnet for øvrig.

Utsettelse av “Swedish Behavioral Medicine Society symposium”

Grunnet situasjonen som har oppstått i forbindelse med COVID-19, melder Svensk beteendemedicinsk förening om utsettelse av “Swedish Behavioral Medicine Society symposium” fra 21.april til høsten. Nærmere dato vil fastsettes senere.

Klikk her for å åpne programmet (obs: med gammel dato)

 

Når det gjelder årets ICBM vil vi oppdatere nettsidene med mer informasjon så snart dette foreligger. 

Minner om frister for ICBM 2020

NB! Fristen for alle typer abstracts er nå utsatt

til mandag 2.desember kl. 09:00 (GMT).   

 

Fristen for innsending av abstrakt for både individuelle presentasjoner og for symposier er kl. 16:00 (GMT) 15.november 2019. 

For innsending av individuelle presentasjoner (muntlig, poster, eller såkalt “rapid communication presentation”), følg denne lenken.

For å sende inn symposier, følg denne lenken.

 

Det inviteres også til ideer for workshops, med frist kl. 17:00 (GMT) 1.november 2019: 

Workshops are invited within the Congress theme and are intended to be interactive. They should be designed to be a skills or knowledge-based learning event, and include a practical task-based element. The emphasis is on educating the attendees and not necessarily in providing research information. For more details and to download the submission form please click here.

Workshop proposals should be submitted to icbm@kc-jones.co.uk.

 

For mer informasjon, se arrangørens nettsider: https://www.kc-jones.co.uk/icbm2020 

Hvordan blir fremtidens forskning på adferdsmedisin?

Den amerikanske Society of Behavioral Medicine (SBM) arbeider med et prosjekt hvor de ønsker idéer og innspill fra adferdsmedisinere om fremtidige utfordringer og forskning innen dette feltet. Vi inviteres til å sende inn våre innspill via følgende lenke: https://go.hub.ki/sbm2019

Informasjon fra SBM:

Dear ISBM Member:
The Society of Behavioral Medicine is launching an initiative in which we are asking behavioral medicine researchers to imagine behavioral medicine research of the future. We think about it as the “Grand Challenge,” “Moonshot” Idea or “Provocative Questions” of behavioral medicine.

NOW IT’S YOUR TURN
Think about a provocative question or questions in behavioral medicine. This could be a new issue, or an existing, important problem that still has not been addressed and needs a new approach. Or think about those areas of behavioral medicine that keep you up at night and that need new approaches and solutions.
Given that we are asking you to take a leap into the future, no one can prove you wrong for at least 20 years, so don’t feel too constrained by reality (but also the 2040 Annual Meeting will not be on Mars!). Please be part of this important initiative. Here is the link https://go.hub.ki/sbm2019

SBM - Society of Behavioral Medicine