Notes from the meeting of representatives of the Nordic network

Notes from the meeting of representatives of the Nordic network of behavio(u)ral medicin.
The meeting was held in Melbourne, December 8, 2016 in combination with the 13th International Congress of Behavioral Medicine
Participants:
Mette Terp Hoybye: methoy@rm.dk the Danish Society of Psychosocial Medicine

Loni Ledderer: loni.ledderer@ph.au.dk
Egil Fors: Egil.a.fors@ntnu.no Norwegian Association of Behavioral Medicine
Anne H Berman: Anne.h.berman@ki.se Swedish Behavioral Medicine Society
Christopher Sundström: christopher.sundstrom@ki.se
Sakari Suominen: Behavioral Section of the Finnish Society of Social Medicine
The language of the meeting was set to be Scandinavian. Sakari Suominen agreed to take notes and it was agreed that they would better be in English. All the participants agreed that there is a need for annual Nordic workshops or seminars within the field of behavioral medicine.
All the participants agreed to send within a rather short time scope Sakari Suominen a short written report of the situation of behavioral medicine in their countries. This should include a short description of the society or association they themselves represent and their activities added with contact details that in practice could be details to the Chair and the Secretary. Moreover, the report could include name and some contact details to another or other societies in their country that also partially work within the sphere of behavioral medicine. Naturally, Sakari Suominen will also give a report of the situation in Finland.
Since we, however, already are in December 2016 it seemed unrealistic to be able to call together a workshop for next spring. As spring more than autumn was held as a suitable season for the workshop, spring 2018 was set as the time goal for when the next workshop could be held. Sakari Suominen had attended a meeting arranged by the Swedish Behavioral Medicine Society in Alnarp in spring 2016 and had found the program excellent with regrettably few participants and especially limited Nordic representati among these. At its best the workshop could stimulate concrete research collaboration between the Nordic countries which show many similarities as e.g. the possibility for registry based health research. The Nordic societies could also inform about their present meetings, symposia and seminars better than today is the case. These Nordic meetings might attract participants from other Nordic countries, as well. Iceland is very much invited to take part in the work of the network. However, since Iceland lacked representation in the meeting, Egil Fors was given the task of clarifying the situation in Iceland via his Icelandic contacts.
Although there is no need of extensive funding for organizing an annual Nordic network meeting smaller costs are nevertheless inevitable. As the Nordic network lacks an economy of its own all the participants are also asked in combination with their incoming report to come up with alternatives from where funding could be applied. The report could also include mentioning of ‘competing Nordic societies’ should such exist.
The next meeting of the Nordic network was set to take place either in combination of the Nordic Public Health Conference in Århus next August. Unfortunately the date for Abstract submission for that conference has already been passed.  Another possibility for the next Nordic meeting to take place would be the next European Public Health Association Conference in Stockholm in November 2017 to which abstracts still can until February be submitted.

Styrets beretning for 2015

Styrets beretning for 2015 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 30.4.2015: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme. Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF.

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2014 ble godkjent.  Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

På bok pr 12/4   kr 30.018,-

Antall medlemmer           71

Ikke betalt 2015               11

Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere bra. Vi betaler USD $ 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.

Aktivitet:  I henhold til forrige Generalforsamling  i 2015 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 4 år. Fra vår side har det vært liten aktivitet.  Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se  http://www.dspm.dk/  http://www.socialmedicine.fi/

ISBM/ICBM: Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Ungarn, er fungerende president (adrienne@med.semmelweis-univ.hu). President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu) overtar etter ICBM kongressen i Melbourne, Australia i desember 2016, se link: http://www.icbm2016.com/

Se for øvrig link til ISBM: ISBM.info. Der ligger mange nyttige opplysninger og linker samt Newsletter på pdf fra noen år tilbake.

Planer videre: Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM har konferanse i Luleå, Sverige, 16-18 juni 2016: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM). Skal noen dit? NB! EAPM har forlenget deadline for påmelding av posterabstracts til 1. mai. Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout. Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret

Styrets beretning for 2014 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 25.3.2014: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger gikk ut av styret i 2014, og GF vedtok at størrelsen på styret nå er passende stor. Holger ble utnevnt til æresmedlem (for andre gang!) Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2013 ble godkjent. Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

Regnskapsstatus per 20.4.2015:             28.628,00

Medlemmer pr. dags dato: 85. Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. 5 medlemmer har ikke betalt siden 2012. Skal disse ut av listen? Vi betaler USD 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.  

Aktivitet: I henhold til forrige Generalforsamling 25.03.2014 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 2 år. Vi hadde en del kontakt på ICBM kongressen i Groningen (august 2014), men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se http://www.dspm.dk/ http://www.socialmedicine.fi/

 

ISBM/ICBM: Den 13. “International Congress of Behavioral Medicine” (ICBM), 20-23. august 2014 var i Groningen, Nederland. Tema for konferansen var “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi var ganske mange fra NAMF som deltok, spesielt fra Stavern (!). Som vanlig var det veldig nyttig og hyggelig.

Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Hungary (adrienne@med.semmelweis-univ.hu) overtok som ISBM president ved ICBM -konferansen i Groningen for perioden 2014-2016. President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu).

I 2016 skal ICBM konferansen være i Melbourne, Australia: http://www.icbm2016.com/

Link til ISBM: ISBM.info

Her ligger mange nyttige opplysninger og linker. Der ligger det også Newsletter på pdf fra noen år tilbake. Det siste fra november 2014: http://www.isbm.info/files/2014/ISBM_Newsletter_2014_Nov.pdf

Vi minner om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Planer videre:

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfanget. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) in Luleå, Sweden, 16-18 June 2016.

Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout,

Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret

 

 

Generalforsamling 2015

Kjære alle NAMF-medlemmer!

Det er igjen tid for årets store begivenhet: Generalforsamlingen i Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF).

Generalforsamlingen vil avholdes 30.april, som vanlig i cyberspace fra 09.00 til 15.00 . Merk tidspunktet og sett av tid.

Vi kommer tilbake med nærmere info, inkludert årsberetningen

Ps hvis noen har fått denne mailen ved en feil, beklager vi det. Vi holder på å oppdatere medlemslisten vår, men har også kopi til noen interessenter.

Altså: 30.04.2015

Mvh Egil

President, NAMF

NAMF Årsberetning 2013

 

Styrets beretning for 2013 NAMF

NAMF har i 2012 opprettholdt sin moderate aktivitetslinje. Vi minner medlemmene om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Medlemstall: Antall medlemmer per dags dato er 86 (10 som ikke har betalt?).

Regnskap På konto pr. 31.12.2013: NOK 21662,-

Kontingent ble økt til kr 100, – sist, og innbetalingene går ganske greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til den internasjonale foreningen som økte til 3 dollar per medlem fra 2011.

Styret: Siste år har styret bestått av: Egil Fors (president), Torill H. Tveito (visepresident), Holger Ursin (kasserer), Tormod Bøe (web-ansvarlig). Forøvrig: Camilla Ihlebæk, Arnstein Finset, Arne Holte, Aslaug Mikkelsen og Marit Sørensen og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger ønsker å trekke seg. Vi vil benytte anledningen til å si tusen takk for innsatsen! Takk for at dere har vært med så lenge! Vi har vurdert å hente inn nye i styret, men tenker faktisk at størrelsen på styret egentlig er stort nok selv om disse 3 slutter. Hva synes Generalforsamlingen? Men, vi trenger altså ny kasserer, og vi må velge en ny etter Holger på Generalforsamlingen. Styret vil også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Aktivitet: Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har nå bestått i ett år. Vi har litt kontakt på Skype, men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.sehttp://www.dspm.dk/http://www.socialmedicine.fi/

Nettverket planla opprinnelig å møtes på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim i august (se under), men i og med at konferansen kommer så tett opp til ICBM i Groningen, tar vi heller nettverksmøtet der. Påmeldingenen til den nordiske folkehelsekonferansen er åpen, hvis du kunne tenke deg dit:

NORDISK FOLKEHELSEKONFERANSE I TRONDHEIM 26-29 august 2014SAMFUNNSUTVIKLING FOR HELSE OG TRIVSEL I NORDEN – Nordic societies for health and well-being http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php

Dagene før konferansen, 25.-27. august, finner Health Promotion Research – An International Forum – «Next Health» sted. Også denne i Trondheim. Se: www.ntnu.edu/healthforum<http://www.ntnu.edu/healthforum>

 

Minner om: 13th International Congress of Behavioral Medicine, August 20-23, 2014 i Groningen i Nederland.

Tema for konferansen i år er “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi er allerede ganske mange fra NAMF som skal dit, veldig hyggelig om flere melder seg på. NAMF-gruppen pleier å ha det kjekt på disse konferansene, vi går gjerne ut og spiser sammen i hvert fall en kveld. Abstract-fristen er gått ut, men du kan sende inn ”Rapid communication poster”, innsendelse her er åpne fra 1. april til 1. mai. De som har sendt inn abstract får svar 1. april, samme dag som ”Rapid communication poster” åpner. Fristen for ”early bird registration” er 1. mai.

Her er linken til registrering på ICBM: http://www.icbm2014.com/costs-and-registration.html

Joost Dekker fra Nederland overtok som ISBM president (j.dekker@vumc.nl) ved forrige ICBM -konferanse i Budapest. President-elect er Adrienne Stauder fra Semmelweis University Budapest, Hungary (staadr@net.sote.hu). I 2016 er konferansen i Melbourne, Australia.

 

Planer for 2014-2015

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Svensk Beteendemedicinsk Förening skal ha et møte i Stockholm i april 2014 med tema ”Human sexuality from a behavioral medicine perspective”. Ta evt. kontakt med Anne H Berman eller u.t.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfang. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. Vi skal gjøre et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Vi ønsker å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene.

Link til hjemmesiden (som for tiden er utdatert): http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret