Webinar om helhetlig behandling i somatisk sykehus

Vi arrangerer nytt webinar, fredag 14. oktober kl. 12.00-13.30:

«…for vi er jo ikke enten kropp eller psyke, vi er hele mennesker.»
En integrert modell for helhetlig behandling i somatisk sykehus
Psykisk helsetjeneste i somatikken, Diakonhjemmet sykehus

Innledere:
• psykologspesialist og enhetsleder Nina Lang
• gastroenterolog Johan Lunding

 

Meld deg på til namf-1@online.no innen mandag 10. oktober, så vil du få tilsendt Zoom-lenke til webinaret.

 

Dersom du ønsker mer informasjon om Norsk forening for Atferdsmedisin og Helsepsykologi, eller om du ønsker å melde deg inn i foreningen, kan du nevne det i en e-post til namf-1@online.no

 

Vennlig hilsen
Styret i NAMH v/Arnstein Finset, leder