Webinar om klinisk helsepsykologi – Stress og behandling av smerte

Norsk forening for atferdsmedisin og helsepsykologi og Fagutvalget for klinisk helsepsykologi i Norsk Psykologforening går sammen om å arrangere et webinar om temaer knyttet til smerte. Psykologforeningens planlagte helsepsykologikonferanse er utsatt til neste år pga. Covid-19. De tre innleggene på webinaret er kortversjoner av plenumsforedrag på konferansen.

Webinaret vil bli lagt til Zoom, og gjennomføres i samarbeid med Avdeling for atferdsmedisin ved med.fak./UiO

Tidspunkt: Fredag 19. mars kl. 12.00-13.30

Program:

Per Brodal, professor emeritus, med. fak, UiO:

Om hjernenettverk, alarmer,  stress og smerte

Borrik Schjødt, psykologspesialist:

Placebo og behandlerrelasjonen

Silje Reme, professor, Psykologisk institutt, UiO:

Evidens for medisinsk hypnose for reduksjon av smerte​

 

Webinaret er gratis, men av praktiske grunner er det nødvendig med forhåndspåmelding til  NAMF-1@online.no innen 15. mars.