Digital debatt om senskader etter COVID-19

Digital debatt om senskader etter COVID-19

Mens pandemien raser, begynner spørsmålene om senskader etter covid-19 å melde seg. Flere stemmer har vært synlige i den offentlige samtalen, men foreløpig foreligger lite empiri og sikker kunnskap om forløpene etter friskmelding. Norsk Atferdsmedisinsk Forening arrangerer derfor en digital paneldebatt for å belyse denne problemstillingen.

I debatten ønsker vi blant annet å adresse følgende:

  • Hva vet vi så langt om rapporterte senskader etter covid-19?
  • Kan for mye skremmende medisinsk informasjon og sykdomsfokus gi en fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge vedvarende helseplager etter covid-19?

I panelet har vi med oss Eirik Buanes (leder for Norsk intensiv- og pandemiregister), Hege Randi Eriksen(stressforsker), Henrik Vogt (fastlege og forsker), Andreas Pahle (fastlege) og Ragnhild Bang Nes (folkehelseforsker).

Tid: 18. november kl. 12:00-13:30

Sted: Zoom – klikk på lenken under.

https://uio.zoom.us/j/66509748102?pwd=YVZFdTJGQmcxclUwU2VMdU5yZ3M1UT09

Norsk Atferdsmedisinsk Forening har vedtatt å skifte navn til Norsk Forening for Atferdsmedisin og Helsepsykologi fra årsskiftet. Foreningen har som mål å styrke forståelse for atferdsmedisin og helsepsykologi i helsetjenesten, innen forskning om helse og sykdom og i samfunnet for øvrig.