Styrets beretning for 2015

Styrets beretning for 2015 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 30.4.2015: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme. Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF.

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2014 ble godkjent.  Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

På bok pr 12/4   kr 30.018,-

Antall medlemmer           71

Ikke betalt 2015               11

Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere bra. Vi betaler USD $ 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.

Aktivitet:  I henhold til forrige Generalforsamling  i 2015 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 4 år. Fra vår side har det vært liten aktivitet.  Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se  http://www.dspm.dk/  http://www.socialmedicine.fi/

ISBM/ICBM: Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Ungarn, er fungerende president (adrienne@med.semmelweis-univ.hu). President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu) overtar etter ICBM kongressen i Melbourne, Australia i desember 2016, se link: http://www.icbm2016.com/

Se for øvrig link til ISBM: ISBM.info. Der ligger mange nyttige opplysninger og linker samt Newsletter på pdf fra noen år tilbake.

Planer videre: Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM har konferanse i Luleå, Sverige, 16-18 juni 2016: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM). Skal noen dit? NB! EAPM har forlenget deadline for påmelding av posterabstracts til 1. mai. Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout. Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret