Styrets beretning for 2014 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 25.3.2014: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger gikk ut av styret i 2014, og GF vedtok at størrelsen på styret nå er passende stor. Holger ble utnevnt til æresmedlem (for andre gang!) Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2013 ble godkjent. Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

Regnskapsstatus per 20.4.2015:             28.628,00

Medlemmer pr. dags dato: 85. Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. 5 medlemmer har ikke betalt siden 2012. Skal disse ut av listen? Vi betaler USD 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.  

Aktivitet: I henhold til forrige Generalforsamling 25.03.2014 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 2 år. Vi hadde en del kontakt på ICBM kongressen i Groningen (august 2014), men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se http://www.dspm.dk/ http://www.socialmedicine.fi/

 

ISBM/ICBM: Den 13. “International Congress of Behavioral Medicine” (ICBM), 20-23. august 2014 var i Groningen, Nederland. Tema for konferansen var “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi var ganske mange fra NAMF som deltok, spesielt fra Stavern (!). Som vanlig var det veldig nyttig og hyggelig.

Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Hungary (adrienne@med.semmelweis-univ.hu) overtok som ISBM president ved ICBM -konferansen i Groningen for perioden 2014-2016. President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu).

I 2016 skal ICBM konferansen være i Melbourne, Australia: http://www.icbm2016.com/

Link til ISBM: ISBM.info

Her ligger mange nyttige opplysninger og linker. Der ligger det også Newsletter på pdf fra noen år tilbake. Det siste fra november 2014: http://www.isbm.info/files/2014/ISBM_Newsletter_2014_Nov.pdf

Vi minner om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Planer videre:

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfanget. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) in Luleå, Sweden, 16-18 June 2016.

Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout,

Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret