NAMF Årsberetning 2013

 

Styrets beretning for 2013 NAMF

NAMF har i 2012 opprettholdt sin moderate aktivitetslinje. Vi minner medlemmene om at alle medlemmer i NAMF har fri elektronisk tilgang på tidsskriftene ”International Journal of Behavioral Medicine” og ”The Journal of Behavioral Health Services and Research”. For å få tilgang gjør man følgende: 1. Gå inn på www.isbm.info, 2. Venstreklikk på IJBM, 3. Skriv inn brukernavn ijbm, og passord ijbm2008, 4. Venstreklikk på ønsket tidsskrift og voila – interessante artikler i store mengder!

Medlemstall: Antall medlemmer per dags dato er 86 (10 som ikke har betalt?).

Regnskap På konto pr. 31.12.2013: NOK 21662,-

Kontingent ble økt til kr 100, – sist, og innbetalingene går ganske greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere utmerket. Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til den internasjonale foreningen som økte til 3 dollar per medlem fra 2011.

Styret: Siste år har styret bestått av: Egil Fors (president), Torill H. Tveito (visepresident), Holger Ursin (kasserer), Tormod Bøe (web-ansvarlig). Forøvrig: Camilla Ihlebæk, Arnstein Finset, Arne Holte, Aslaug Mikkelsen og Marit Sørensen og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme.

Aslaug, Marit og Holger ønsker å trekke seg. Vi vil benytte anledningen til å si tusen takk for innsatsen! Takk for at dere har vært med så lenge! Vi har vurdert å hente inn nye i styret, men tenker faktisk at størrelsen på styret egentlig er stort nok selv om disse 3 slutter. Hva synes Generalforsamlingen? Men, vi trenger altså ny kasserer, og vi må velge en ny etter Holger på Generalforsamlingen. Styret vil også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF!

Aktivitet: Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har nå bestått i ett år. Vi har litt kontakt på Skype, men forøvrig har det vært liten aktivitet. Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.sehttp://www.dspm.dk/http://www.socialmedicine.fi/

Nettverket planla opprinnelig å møtes på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim i august (se under), men i og med at konferansen kommer så tett opp til ICBM i Groningen, tar vi heller nettverksmøtet der. Påmeldingenen til den nordiske folkehelsekonferansen er åpen, hvis du kunne tenke deg dit:

NORDISK FOLKEHELSEKONFERANSE I TRONDHEIM 26-29 august 2014SAMFUNNSUTVIKLING FOR HELSE OG TRIVSEL I NORDEN – Nordic societies for health and well-being http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php

Dagene før konferansen, 25.-27. august, finner Health Promotion Research – An International Forum – «Next Health» sted. Også denne i Trondheim. Se: www.ntnu.edu/healthforum<http://www.ntnu.edu/healthforum>

 

Minner om: 13th International Congress of Behavioral Medicine, August 20-23, 2014 i Groningen i Nederland.

Tema for konferansen i år er “Innovation in Behavioral Medicine”. Vi er allerede ganske mange fra NAMF som skal dit, veldig hyggelig om flere melder seg på. NAMF-gruppen pleier å ha det kjekt på disse konferansene, vi går gjerne ut og spiser sammen i hvert fall en kveld. Abstract-fristen er gått ut, men du kan sende inn ”Rapid communication poster”, innsendelse her er åpne fra 1. april til 1. mai. De som har sendt inn abstract får svar 1. april, samme dag som ”Rapid communication poster” åpner. Fristen for ”early bird registration” er 1. mai.

Her er linken til registrering på ICBM: http://www.icbm2014.com/costs-and-registration.html

Joost Dekker fra Nederland overtok som ISBM president (j.dekker@vumc.nl) ved forrige ICBM -konferanse i Budapest. President-elect er Adrienne Stauder fra Semmelweis University Budapest, Hungary (staadr@net.sote.hu). I 2016 er konferansen i Melbourne, Australia.

 

Planer for 2014-2015

Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket.

Undervisning og læringsprosjekter: Det finske chapteret har hatt et internasjonalt e-læringsprosjekt ved University of Turku, under Sakari Suominens ledelse, og vi skal oppdatere oss på dette. Andre som er med i denne prosjektgruppen: Drs Janos Kollar (Ungarn), Efrat Neter (Israel), Alexandre Ghelman (Brazil) og Anne H Berman (Sverige). Prosjektet støttes av ISBM.

Svensk Beteendemedicinsk Förening skal ha et møte i Stockholm i april 2014 med tema ”Human sexuality from a behavioral medicine perspective”. Ta evt. kontakt med Anne H Berman eller u.t.

Ut over dette vil virksomheten fortsette i de samme spor som før og med det samme omfang. Det vil bli lagt vekt på videre rekruttering, og formidling av internasjonal kontakt via hjemmeside med linker. Vi skal gjøre et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Vi ønsker å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene.

Link til hjemmesiden (som for tiden er utdatert): http://namf.uib.no/

 

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret