NAMFBREVET – Vol. 8, nr. 1, 2004

Redaktør: Torill H. Tveito Torill.Tveito@psych.uib.no

Kjære NAMF’er!

Vi minner om neste års store konferanse i Mainz, Tyskland 25-28 august, the Eight International Conference of Behavioral Medicine.

Governing Council og Executive council har avholdt møter i Mainz fra 6. – 7. februar. Fra Norge møtte Hege Eriksen og Holger Ursin. Hege er redaktør for nyhetsbladet til den internasjonale organisasjonen, ISBM Newsletter, som sendes ut via de enkelte medlemsforeningene.

Neste konferanse avholdes i Bangkok i desember 2006, og i Japan i 2008.

Til sammen har den internasjonale foreningen nå ca 5000 betalende medlemmer. Den norske foreningen har 73 medlemmer, 20 av disse abonnerer på journalen og 26 på den elektroniske utgaven. Årsmelding for NAMF vedlegges.

Sist vi hadde generalforsamling var i januar 2002, og vi vil arrangere en slik generalforsamling med e-mail i løpet av høstsemesteret 2004. Forslag om medlemmer til styret mottas med takk og forundring.

Vi har ikke helt oversikt over hvem som blir med på konferansen i Mainz 25. – 28. august. Programmet begynner å ta form, og de som har sendt inn forslag til foredrag og workshops vil få beskjed om skjebnen til de innsendte bidragene relativt snart. Det er også mulighet for å sende inn forslag til en postersesjon, denne deadline renner ut 1. mai. Fristen for ”Early bird” registrering går ut 28. februar, prisen stiger så fra 290 til 360 €.

Som før er medlemskontigenten hos oss 1 USD per år og denne summen skal ikke betales. Det blir alt for dyrt å samle inn disse pengene. Vi sørger for at den avtalte summen blir betalt sentralt. Derimot må de av dere som ønsker tidsskriftet betale selv.