NAMFBREVET – Vol. 5, nr. 1, 2001

Redaktør: Hege R. Eriksen

Kjære NAMF’er.

Et riktig godt nyttår til dere alle! Nytt år, nytt nummer og vi håper på økt aktivitet blandt foreningens medlemmer i år som i fjor.
Vi trenger stadig innspill til vår hjemmeside: http://www.uib.no/namf/

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm 

Referat fra Brisbane 

Konferansen i Brisbane samlet nærmere 700 deltakere, med store kontingenter fra USA, Holland og Sverige. Den var også godt besøkt av nordmenn. Brisbane ligger i Queensland, the Sunshine State. Det regnet hver dag, så bortsett fra temperaturen kjente i alle fall bergensere seg hjemme, og vi hadde nok den største kontingenten. Men innsatsen var stor fra alle, med postere, foredrag og deltakelse i symposier.

Dette ble en meget vellykket og interessant kongress. Etter mitt skjønn var det en meget høy kvalitet på meget av det som ble presentert. Spesielt interessant var den klare stigning i presentasjon av materialer med randomiserte kontrollerte forsøk innen terapi og i preventive tiltak. Adferdsmedisin er blitt en voksen disiplin med klar profil, og klare bidrag til helt sentrale medisinske og sosiale problemer.

Neste konferanse, i 2002, holdes i Finland. Lokalisasjon for konferansen i 2004 er usikker. Det foreligger invitasjon fra Tyskland og fra Ungarn, men den siste er i så fall sammen med Health Psychology, og det vil neppe flertallet i Governing Council gå med på. Jeg hevdet at det ville være en fordel om vi fikk en konsentrasjon av kreftene, med større slagkraft hvis ‘vi’ ikke var så splittet i så mange foreninger. Men erfaringene fra USA er ikke gode, og i flere land er det klart at dette skillet dekker over til dels store motsetninger. Et vesentlig argument, som jeg ikke var klar over, var at Health Psychology er begrenset til psykologer, og da faller meget av vår forening utenom. En slik profesjonskamp er meget uheldig, vitsen og styrken med Behavioral Medicine er de interdisiplinære aspekter.

Abstraktene fra kongressen blir publisert som et eget nummer i journalen, så alle som abonnerer på tidsskriftet får dette tilsendt. Enda et argument for å abonnere på journalen! Fra 2001 vil den være i rute, og det ser nå ut som dens siteringsstatus blir tilfredsstillende. Holger Ursin

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til hege.eriksen@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Hege R. Eriksen, IBMP, Årstadveien 21, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Møter/Konferanser

5. – 8. september 2001 arrangeres ‘HEALTH PSYCHOLOGY 2001’. Konferansen holdes i St Andrews, Scotland og er et samarbeid mellom ‘The European Health Psychology Society’ [EHPS] og ‘The Division of Health Psychology [DHP] of the British Psychological Society’ [BPS]. Konferansens tema er ‘Changing Behaviour: Health and Healthcare’. Dette innebærer ‘ideas of what changes, what predicts and explains change and how interventions can be designed and evaluated to achieve change’. For mer informasjon se EHPS’ hjemmeside eller St Andrews’ hjemmeside.
http://ehps.net/
http://www.st-andrews.ac.uk/academic/psychology/events/health2001.html
E-mail adresse: hpsy2001@st-and.ac.uk

30. september – 4. oktober 2001 arrangeres ‘Fourth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders’. Konferansen holdes i Amsterdam, Nederland. Tema for konferansen er ‘Musculoskeletal research at work: From problem analysis to effective interventions’. Tema som dekkes er ‘longitudinal studies’, ‘the ageing worker’, ‘return to work after back problems’, ‘cost-effectiveness of interventions’ og ‘developement of guidelines for the upper extremity’. For mer informasjon se hjemmesiden: http://www.eur.nl/fgg/mgz/premus
E-mail adresse: m.p.beunk-timmers@amc.uva.nl

Lenker av interesse:

ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe. http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned. http://www.mentalhealthnet.org/