NAMFBREVET – Vol. 3, nr. 2, 1999

Redaktør: Hege R. Eriksen

Konferanser/møter.
Sammen med papirutgaven av dette NAMF brevet kommer brosjyre og registreringsmateriell for Den sjette internasjonale konferansen i atferdsmedisin i Brisbane fra 15. -18. november 2000. Selv om det er en lang reise, oppfordrer vi så mange som mulig til å være med på dette. Vi anbefaler også konferansen på New Zealand ‘Integrating Psychology and Medicine’, som holdes på Waiheke Island like utenfor Auckland 10. – 12. november. Du finner videre informasjon på http://www.mmm.auckland.ac.nz/waiheke. Dette er et satelittmøte for Brisbane konferansen. Både registrering og abstrakter sendes via web adressen. Omkostningene for dette møtet ligger på ca. USD 500 – hvis du vil dele rom med noen. Key note speakers er Jan Kiecolt-Glaser, Howard Leventhal, Shelly Taylor og Simon Wessely.
Legg også merke til at det er en viss mulighet for å få USD 500 i støtte til deltagelse på kongressen i Brisbane – se kapittelet om ‘Early Career Awards’ i dette nummer av NAMF brevet.

Den tredje internasjonale konferansen for ‘Psychophysiology in Ergonomics’ holdes 30. juli 2000 på Marriott Marina Hotel i San Diego, California. Mer informasjon kan du få fra Holger (holger.ursin@psych.uib.no). Fristen for innlevering av abstrakter er 15. februar. Disse sendes pr. e-mail til boucsein@uni-wuppertal.de.

Vi går ut fra at alle er grundig informert om ’23rd European Conference on Psychosomatic Research’ i Oslo fra 17. – 21. juni 2000. Den som enda ikke har oppfattet dette må snarest få mer informasjon fra Ulrik Malt.

Husk også på det internasjonale møtet i psykologi i Stockholm fra 24. -28. juli 2000.

Vi er litt sent ute med annonseringen av ’15th International Colloquium on the Brain and Aggression’, 7. – 9. juli 2000 i nærheten av Madrid. Tidsfristen gikk ut 1. desember, men du finner mer informasjon hvis du henvender deg pr. e-mail til cica@psi.ucm.es.

Den neste Kropp og Sjel konferansen i Bergen vil bli avholdt 3. – 4. mai 2000, mer informasjon fra Ingvard Wilhelmsen – ingvard.wilhelmsen@meda.uib.no.

Vi kan også opplyse om ISPNE – International Society of PsychoNeuro-Endocrinology’s kongresser:
22. -25. oktober 2000 i Melbourne, Australia – gdb@austin.unimelb.edu, og i 2001 14. – 18. juli i Quebec, Canada – barden@crchul.ulaval.ca.
I 2001 foregår ‘7th World Congress of Biological Psychiatry’ 1. -6. juli i Berlin, Tyskland – mer informasjon finnes på http://www.biol-psychiat-berlin.de.

European Science Foundation har startet et nytt program: ‘Social Variations in Health Expectancy in Europe’. Dette er et forskningsprogram som blant annet støttes av Norges Forskningsråd. Holger Ursin sitter i styringskomitéen. du finner mer informasjon om programmet på http://www.uni-dusseldorf.de/health. Programmet skal lette mulighetene for å drive internasjonal forskning innenfor dette feltet, det vil bli annonsert stipendier for yngre forskere til kortvarig opphold ved laboratorier i andre land. Dette er et interessant program for mange av våre medlemmer, og vi anbefaler at du besøker hjemmesiden.

EU har startet et nytt program for å diskutere retningslinjer for rygg-behandling (COST B13). Holger Ursin er oppnevnt som representant for dette fra Norges Forskningsråd, og Aage Indahl vil også delta i dette arbeidet.

Nasjonalt ryggnettverk.
Nasjonalt ryggnettverk er opprettet av Sosial- og Helsedepartementet med fylkeslege Petter Øgar som leder for Rådet av Ryggnettverket. Ryggnettverket består videre av to kompetansesentere, Kompetansesenter for helsetjeneste og kommunikasjon som ledes av Even Lærum, og Kompetansesenteret for kontrollerte forsøk som ledes av Holger Ursin, med Hege R. Eriksen som prosjekt-koordinator. Bergensenheten har som oppgave å opprettholde og utvikle et nettverk av forskere, som har arbeidet i flere år med støtte fra Sosial- og Helsedepartementet (SHD). Videre skal enheten fortsatt gi veiledning i statistikk, søknadsprosedyrer og forskningsmetodikk. Enheten skal opprette og formidle databaser, formidle kontakter med internasjonalt nett, og gi råd til SHD om kvaliteten av de forskningsprosjekter departementet støtter. Kompetansesenteret for helsetjeneste og kommunikasjon skal være ansvarlig for et nettverk av poliklinikker, allmennpraktikere og de større sykehusene, og har et sekretariat for hele nettverket. De skal videre arbeide med epidemiologiske problemer for ryggsmerter, helsetjenesteforskning, klinisk kommunikasjon, klinisk håndtering og implementering av kunnskapsbaserte terapeutiske prinsipper. Du finner mer om Kompetansesenteret for kontrollerte forsøk på hjemmesiden http://www.ryggnett.no/. Denne gir også linker til databaser, journaler og aktuelle artikler om ryggproblematikk. Den gir også informasjon om standardiserte undersøkelsesbatterier, fysioterapeutene er allerede godt representert, og vi arbeider med å få inn også standardpakker for medisinsk undersøkelse og psykologisk undersøkelse.

Redaktøren av denne publikasjon er for tiden permittert – hun fikk en sønn 28.11.99 – på dagen ett år etter at hun disputerte. Vi gratulerer, og håper at redaktøren er tilfreds med vår ferdigstillelse av produktet.

Generalforsamling.
Vi innkaller til en generalforsamling på nyåret. Av praktiske grunner kan bare de som er på e-mail være tilstede på generalforsamlingen. Vi skal innkalle til møtet på skikkelig vis, men vil gi medlemmenes uttale og diskusjonsrett noe begrenset frihet. Vi holder e-mail åpen tirsdag 25. januar. Vektige innlegg til generalforsamlingen vil bli videreført fra oss til samtlige e-mail adresser på medlemslisten. Styret stiller til gjenvalg, og for øvrig har vi en relativt liten eventuelt post. På slutten av dagen vil vi anse generalforsamlingen som avsluttet, og sende ut et referat og en oversikt over vedtak med lysets hastighet. Styret vil også foreslå samme kontingent som tidligere, og vil også foreslå at kontingenten ikke på noen måte må betales. Leder og sekretær sletter herved all gjeld samtlige medlemmer måtte ha til den nasjonale foreningen, men dere kunne godt være litt flinkere til å abonnere på tidsskriftet.

Vi har mottatt en viss kritikk fra Brønnøysund i våre forsøk på å få foreningen registrert – for å få eget domene for vår hjemmeside.

Early Career Awards
The Governing Council of the International Society of Behavioral Medicine wish to encourage the participation of young and developing scientists in the Sixth International Congress of Behavioral Medicine, to be held in Brisbane, Australia, from 15 to 18 November 2000

For this purpose they will be presenting up to ten awards, each of US$500, to assist early-career behavioral medicine scientists attend the congress. Awards will be made competitively on the basis of submitted abstracts, and will be judged by Dr Joost Dekker, Chair, Education and Training Committee, and Dr Christina Lee, Co-Chair, Scientific Program Committee.

Eligibility
Researchers or practitioners should be no more than seven years out from their highest degree and/or have held a faculty or professional position for no more than seven years. Priority may be given to applicants from countries and institutions with limited resources. Applicants must be sole or first author of the work submitted, which must be empirical in nature.

Application
Applicants should submit their abstracts to the congress secretariat in the usual way and ALSO send two additional copies of the abstract, together with three copies of your brief curriculum vitae and the application form below.

Deadline
Applications for this award must be submitted by 1 February 2000. All applicants will be notified of the outcome of their applications by 15 March 2000.

6th International Congress of Behavioral Medicine

APPLICATION FOR EARLY CAREER AWARD

Please attach two copies of your abstract and three copies of your brief curriculum vitae to this form and forward to the congress secretariat, along with your abstract submission (please refer to the registration brochure or web page http://www.icbm2000.conf.au for further details on abstract submission)

Name: _________________________________________________________

Address: _______________________________________________________

______________________________________________________________

Phone:_______________________ Fax: _________________________

E-mail: _______________________________________________________

Return to ICBM Secretariat, PO Box 1280, MILTON Q 4064, AUSTRALIA
Ph +61 (0)7 3858 5493 Fax +61 (0)7 3858 5510 E-mail icbm2000@im.com.au