NAMFBREVET – Vol. 3, nr. 1, 1999

Redaktør: Hege R. Eriksen

Kjære NAMF’er.
Nytt år, nytt nummer og vi håper på økt aktivitet blandt foreningens medlemmer.

Vi oppdaterer stadig vår hjemmeside. Der finner du informasjon over relevante konferanser/møter og lenker videre bl.a til ISBM og NAMF brevene. Innholdet på hjemmesiden kan du være med på å bestemme. Hvilken informasjon/lenker vil du at hjemmesiden skal inneholde? Sjekk ut NAMF’s hjemmeside på: http://www.uib.no/namf/

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til hege.eriksen@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Hege R. Eriksen, IBMP, Årstadveien 21, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Motta NAMF brev over email? Hvis du ikke er på vår email liste, send oss en emailså vil vi oppdatere vår liste. Husk å send oss beskjed om eventuell endring av emailadresse.

Møter/Konferanser
29. mai – 2 juni 1999 arrangeres ‘Seventh European Symposium on Life Sciences Research in Space’. Møtet holdes i Maastricht, The Netherlands. Tema som dekkes er: ‘Evolution of life, exobiology’, ‘Radiation biology/dosimetry’, ‘Developmental, molecular and cell biology in space’, ‘Gravity effects on plants, animals and humans’, ‘Medicine and health applications’ og ‘Issues for interplanetary manned missions’. For nærmere informasjon sjekk ut hjemmesiden: http://www.estec.esa.nl/CONFANNOUN/elss/
eller kontakt: ESTEC Conference bureau, PO Box 299, 2200 AG Noordwijk, NL, tel: +31 43 3838510, fax: +31 43 3838530. Email: confburo@estec.esa.nl

The XXXth Annual Meeting of the ISPNE (The International Society of Psychoneuroendocrinology) will be held in Orlando, FL, USA, July 30 – August 3, 1999. For nærmere informasjon sjekk:
http://www.ispne.org/congress.html
Her finner du også informasjon om andre konferanser i tilknytning til ISPNE. Du kan også kontakte Oakley Ray, PhD, the organizing secretary of the meeting (P.O. Box 121029, Nashville, TN
37212, USA or Fax # +1-615-343- 2069)

17-19. September 1999 arrangerer ‘The Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)’ sitt 22. årlige møte: ‘Sexology in a complex world’. Møtet arrangeres i Grimstad..Hovedtema for konferansen er: ‘Psyche and soma: Dualism or interaction?’, ‘Cultural constructions of sexuality’, og ‘Established and emerging practices in treating sexual dysfunctions. Professional and ethical problems’. For nærmere informasjon kontakt Elsa Almås/ Esben Benestad, Storgaten 42, N-4890 Grimstad, Norge, telefon: 37258100/ 37258108/ 37258110

The XXXIst annual ISPNE Congress is scheduled to be held in Melbourne, Australia, October 22 – 26, 2000.

The meeting is organized in conjunction with the International Congress of Endocrinology in Sydney, Australia. Information can be obtained from the Organizing Secretariat: ICMS Pty. Ltd., 84 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia (Telephone: +61-3-9682-0244; Facsimile: +61-3-9682-0288; Email: ispne@icms.com.au). The website for the meeting is available at: http://www.icms.com.au/ispne.

Vi minner igjen om ISBM sitt neste internasjonale møte i Brisbane, Australia 15-18 November år 2000. ‘The Sixth International Congress of Behavioral Medicine’. Her håper vi på stor norsk deltagelse.

Society of Behavioral medicine (SBM) hadde møte fra 3-6 mars 1999 i San Diego. Norske NAMF medlemmer var tilstede – vi noterte K.G Gøtestam (vice president), Tone Strømme Johannessen, foreningens leder og sekretær.

Vi gratulerer Nordisk forening for fysiologi med ny flott hjemmeside:
http://www.scandphys.org/
Her finner du bl.a informasjon om medlemsmøte etc.