NAMFBREVET – Vol. 9, nr. 1, 2006

NAMFBREVET – Vol. 9, nr. 1, 2006
Redaktør: Torill H. TveitoKjære NAMF’er!

Godt nyttår!

Generalforsamlingen i NAMF blir fredag den 13. januar 2006. Som vanlig arrangeres generalforsamlingen som et åpent internettmøte. General-forsamlingen åpnes klokken 0900 med at alle får tilsendt forsamlingens dokumenter. Styret vill innstille på gjenvalg. Forslag som ønskes fremlagt på generalforsamlingen må være i Holgers hender (email) innen klokken 1600 torsdag 12. januar. Innlegg som skal fremlegges for generalforsamlingen vil bli sendt ut til alle så snart de foreligger på Holgers email. Generalforsamlingen avsluttes klokken 1600 ved at det utarbeides et referat som sendes ut umiddelbart, kommentarer må sendes inn innen klokken 1800. Hvis ingen protesterer, og det ikke foreligger uløste saker, vil referat og vedtak ansett som godtatt klokken 1800 fredag 13 januar.

Innspill sendes til Holger.Ursin@psych.uib.no , denne e-mailadressen vil være åpen hele dagen fra kl. 9 til kl. 18!

Vi minner om årets ISBM konferanse i Bangkok i Thailand fra 29. november til 2. desember (se også vedlegg). Frist for å sende inn abstract er 1.mars. Abstract sendes inn online.

Vedlagt dette NAMF-brevet finner du ISBM newsletter fra november 2005 med brev fra president Antti Uutela.

Selv om vi betaler medlemskontingenten er vi fortsatt interessert i flere medlemmer, og dere oppmuntres til å sende inn forslag på navn som kan tenke seg å vurdere dette, eller som rett og slett melder seg inn.

For de av dere som (som oss) er interesserte i sensitivisering, stress og helseplager, gjør vi oppmerksom på en rykende fersk og norsk artikkel:

  • Leistad R, Sand T, Westgaard R, Nilsen K, Stovner Lj. Stress-induced pain and muscle activity in patients with migraine and tension-type headache. Cephalalgia. 2006 Jan;26(1):64-73.

We recorded deep pain and surface electromyographic (EMG) responses to stress in 22 migraineurs during headache-free periods, 18 patients with tension-type headache (TTH), and 44 healthy controls. Sixty minutes of cognitive stress was followed by 30 min relaxation. EMG and pain (visual analogue scale) in the trapezius, neck (splenius), temporalis and frontalis areas were recorded. TTH patients had higher pain responses in temporalis and frontalis (with similar trends for trapezius and splenius) and more potentiation of pain during the test than controls. Migraine patients developed more pain in the splenius and temporalis than controls. Muscle pain responses were more regional (more pain in the neck and trapezius compared with the temporalis and frontalis) in migraine than in TTH patients. TTH patients had delayed pain recovery in all muscle regions compared with controls, while migraine patients had delayed pain recovery in a more restricted area (trapezius and temporalis). EMG responses were not different from controls in headache patients, and EMG responses did not correlate with pain responses. TTH patients had delayed EMG recovery in the trapezius compared with controls and migraine patients. These results support the concept that (probably central) sensitization of pain pathways and the motor system is important in TTH. Less pronounced and more regional (either peripheral or central) trigeminocervical sensitization seems to be important in migraine. Surface-detectable muscular activation does not seem to be causal for pain during cognitive stress either in migraine or in TTH.

 

Vi prøver å holde møtekalenderen oppdatert med både nasjonale og internasjonale konferanser av interesse, men savner du en oppføring du mener burde vært der, eller ønsker å reklamere for et arrangement – send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no.

På NAMF-siden under nyheter vil vi legge ut informasjon til medlemmene. Vi har tenkt å sende ut en email-alert når vi legger ut informasjon som er viktig.

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Torill H. Tveito, IBMP, Jonas Liesvei 91, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Lenker av interesse:

ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe.

http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned.

http:// www.mentalhealthnet.org/