Kjære medlemmer, NAMF

Jeg er nettopp kommet tilbake fra 10th International Congress of Behavioral Medicine i Tokyo. Det ble en vellykket kongress, med stor norsk deltakelse. Særlig stas og gledelig for oss var det at Hege overtok som president for den internasjonale foreningen (ISBM) ved møtets slutt.

I forkant av kongressen, var det møte i ISBM’s Governing Council der representanter fra alle de nasjonale foreningene sitter. På møtet ble det diskutert rundt strategi og mål for ISBM  (uten at det vel akkurat kom så mye ut av det), det ble valgt nye Chairs for de ulike komiteene, revisjon av Bylaws for ISBM ble vedtatt og Washington DC, USA ble presentert som neste vertssted for kongressen i 2010.

ISBM er dessverre i en bedrøvelig økonomisk situasjon, og må prøve å bedre denne bl.a. for å kunne i høyere grad være garantister for kongressene og for å bedre kunne støtte utvikling av nasjonale foreninger i fattige land. Som et av tiltakene ble det foreslått å øke medlemskontingenten. Denne kontingenten har som dere vet, vært rimelig lav (1 dollar) og i NAMF har vi ikke engang krevd den inn av medlemmene da dette ville koste mer enn det var å tjene. Kontigenten til ISBM har isteden blitt betalt over midler som den tidligere presidenten av vår forening har hatt.

Hvis nå kontingenten øker, må vi antageligvis begynne å kreve den inn. En gledelig nyhet er at samtidig vil alle medlemmer få elektronisk tilgang på Internasjonal Journal of Behavioral Medicine, som en del av at ISBM bytter forlag til Springer.

Jeg og Børge hadde også et møte med presidentene for de nordiske foreningene, hvor vi diskuterte mulighetene for å arrangere et nordisk møte i adferdsmedisin for å øke aktivitetsnivå og bygge nettverk. Det hadde vært fint å høre medlemmenes kommentarer til et slikt initiativ.

 

Mvh

Camilla
President, NAMF