NAMFBREVET – Vol. 7, nr. 1, 2003

Redaktør: Torill H. Tveito

Kjære NAMF’er!

Vi minner om neste års store konferanse i Mainz, Tyskland 25-28 august, the Eight International Conference of Behavioral Medicine. Deadline for innsendelse av abstract er 1. desember 2003 – her gjelder det å skynde seg! For mer informasjon: send en email til Holger.Ursin@psych.uib.no.

ISBM governing council hadde møte i Bangkok 30/6 og 1/7 2003. Her ble Bangkok valgt som vertssted for den 9th International Conference of Behavioral Medicine som skal gå i 2006.

Vi har diskutert mulige felles møter mellom NAMF og vår svenske søsterforening. Hvis det er interesse for dette ber jeg om at dere sender en email til Linda.Sandal@psych.uib.no, og gir beskjed om dette. Vi har også diskutert muligheten av å finne et tidspunkt hvor vi kan ha et NAMF møte i forbindelse med konferansen i Mainz.

Hege R. Eriksen er valgt til ny redaktør av ISBM Newsletter, og lenke til disse brevene finner man på NAMF-siden under “Nyheter”. I nyhetsbrevet finner man også brev fra redaktøren i IJBM.

Vi trenger stadig innspill til vår hjemmeside: http://www.uib.no/namf/
Vi prøver å holde møtekalenderen oppdatert med både nasjonale og internasjonale konferanser av interesse, men savner du en oppføring du mener burde vært der, eller ønsker å reklamere for et arrangement – send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no.

På NAMF-siden under nyheter vil vi legge ut informasjon til medlemmene. Vi har tenkt å sende ut en email-alert når vi legger ut informasjon som er viktig.

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en email til Torill.Tveito@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Torill H. Tveito, IBMP, Jonas Liesvei 91, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Lenker av interesse:
ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe.
http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned.
http://www.mentalhealthnet.org/