Hva er Norsk forening for atferdsmedisin og helsepsykologi?

 

Norsk forening for atferdsmedisin og helsepsykologi er det norske chapteret av The International Society of Behavioral Medicine (ISBM), og har som hovedoppgave å organisere dem som er interessert i atferdsmedisinsk forskning og tematikk. Videre er våre formål og oppgaver å:

  1. Bidra til å styrke forståelse for atferdsmedisin og helsepsykologi i helsetjeneste, innen forskning om helse og sykdom, og i samfunnet for øvrig
  2. Oppmuntre og stimulere til forskning innen atferdsmedisin og helsepsykologi
  3. Bidra til å styrke helsefagutdanningene innen atferdsmedisin og helsepsykologi i grunn-, videre- og etterutdanning
  4. Bidra til formidling av informasjon om atferdsmedisin og helsepsykologi til helsepersonell, helsepolitikere, pasientforeninger og den allmenne befolkning i Norge
  5. Påvirke helsemyndigheter og helseinstitusjoner til å prioritere atferdsmedisin og helsepsykologi i behandling, utdanning og forskning
  6. Delta aktivt i offentlige utredninger, diskusjoner og høringer i saker som angår atferdsmedisin og helsepsykologi
  7. Bidra som medlem i den internasjonale foreningen International Society of Behavioral Medicine (ISBM) 

For medlemskap, les her.

 

Navneendring 

Fra januar 2021 skiftet vi navn til Norsk forening for atferdsmedisin og helsepsykologi (NAMH). Foreningen var tidligere kjent som Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF).