Hva er NAMF?

 

Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF) er det norske chapteret av The International Society of Behavioral Medicine og har som hovedoppgave å organisere dem som er interessert i atferdsmedisinsk forskning og tematikk. I atferdsmedisin er man opptatt av å forstå sammenhengen mellom sykdom og atferd, og dette gjøres ved å kombinere og integrere kunnskap fra felt som medisin og psykologi. Videre ønsker man å bruke denne kunnskapen til alt i fra forebygging, forståelse og diagnostisering, til behandling og rehabilitering. Atferdsmedisin strekker seg derfor fra forskning om fundamentale etiologiske mekanismer til kliniske diagnoser og tiltak for forebygging av sykdom og promotering av helse.